ฮวงจุ้ยเส้นทางตรงดีหรือร้ายอย่างไร

 

ฮวงจุ้ยเส้นทางตรงดีหรือร้ายอย่างไร

เส้นทางที่มียวดยานพาหนะผ่านมีหลายรูปแบบ ทางฮวงจุ้ยกล่าวว่าเส้นทางการคมนาคมควรเป็นเส้นทางอย่างไร ตรง เลี้ยวไปมา ทางโค้งดีหรือไม่ แก้ไขอย่างไรบทความนี้ Horoscope thaiza จะอธิบาย

     ทางฮวงจุ้ยว่าการสัญจรที่มีน้อยเกินไปไม่ส่งผลดี เพราะว่ามีพลังหยินมาก หากทางที่พุ่งมาเป็นทางยาว การชนก็จะแรงกลายเป็นการทำลาย เพราะถ้าทางยาวจะทำให้ความเร็วของยานพาหนะมีมาก ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ มีเรื่องราวจนเป็นเหตุให้เสียทรัพย์ มีปัญหาหากกรณีรุนแรง และบุคคลในบ้านที่ดวงกำลังไม่ดี อาจมีสิทธิ์เสียชีวิตได้ การแก้ไขทั่วไข กรณีเป็นอาคารพาณิชย์เส้นทางตรงใช้ได้เพราะต้องการให้พลุกพล่าน มีลูกค้าเข้าร้านมากหากต้องการแก้ไขแก้ได้โดย การติดกระจกเพื่อสะท้อนแสงของไฟหน้ายวดยานพาหนะออกไป และยังเป็นอุปกรณ์ช่วยเตือนให้ระวังการเกิดอุบัติเหตุพุ่งชนได้อีกด้วย ในทางจิตวิทยาที่กระจกจะทำเป็นยันต์แปดเหลี่ยมรูปเสือคาบดาบ ส่วนรูปเสือเป็นสัญลักษณ์ แต่หากเป็นที่อยู่อาศัย ไม่ดี เพราะเราต้องการความสงบเพื่อการพักผ่อน หากเป็นเส้นทางหักศอก ยานพาหนะสวนทางมาอาจเกิดอุบัติเหตุได้ นอกจากนี้ลูกค้าอาจไม่กล้าเดินผ่านทำให้ไม่มีลูกค้า ทางฮวงจุ้ยจัดว่าไม่ดี

     การแก้ไขทั่วไป แก้ไขได้โดยการติดกระจกเพื่อสะท้อนภาพ เป็นการเตือนให้ระวังการเกิดอุบัติเหตุพุ่งชนได้อีกด้วย ซึ่งจะกล่าวอีกครั้งในตอนท้ายๆ ในเรื่องของการแก้ฮวงจุ้ย กรณีพื้นที่ห่างไกลการมีเส้นทางพาดผ่านที่ดินว่างคือการเพิ่มพลังหยาง ลดพลังนิ่งจากพื้นที่ว่างเปล่า การมีพื้นที่ว่างควรอยู่ต่ำกว่าระดับเส้นทางเพราะจะได้รับพลังจากเส้นทาง แต่พื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมบ่อยควร อยู่สูงกว่าระดับเส้นทาง เส้นทางควรเป็นทางตรงไม่โค้งไปมาเพราะการสัญจรจะเกิดอุบัติเหตุ เส้นทางหลายเลนจะดีสำหรับพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ ที่โล่งแจ้งมากเป็นการสร้างความสมดุลกับพื้นที่ จะเห็นว่า ฮวงจุ้ยมีความสัมพันธ์กับการเลือกทำเลที่ตั้งของธุรกิจ การจัดภูมิทัศน์ โดยอาศัยศาสตร์ที่สอนผ่านความเชื่อ เป็นภูมิปัญญาของคนรุ่นก่อนที่มีประสบการณ์ผ่านงานจริง โดยมีการบันทึกไว้แล้วอาศัยความเชื่อ เป็นศาสตร์ หรือวิชาความรู้ แต่การนำไปใช้ให้ประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับศิลปะของผู้ศึกษาผู้ประกอบการร้านค้า นายทุนนักธุรกิจ ที่จะเอาไปประยุกต์ใช้กับที่อยู่อาศัย และทำเลที่ตั้งของกิจการร้านค้าของตนเอง โดยมิใช่ความเชื่อแบบไร้แก่นสาร หรืองมงายมาประยุกต์ให้เป็นศิลปะ ให้ประสบความสำเร็จนั่นเอง


บทความที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: