15 ชื่อเสริมดวงความรุ่งเรืองสำหรับผู้หญิง (หมวด ก)

15 ชื่อเสริมดวงความรุ่งเรืองสำหรับผู้หญิง (หมวด ก)

การตั้งชื่ออาจจะเป็นเรื่องที่หนักใจสำหรับใครหลายๆคน เพราะมีข้อแม้มากมายไปหมดอย่าง ชื่อที่ชอบก็ไม่เป็นมงคล ชื่อมงคลก็ไม่ชอบ วันนี้เราจึงมี 15 ชื่อเพราะๆ ความหมายดีๆ มาฝากกัน

กวินภัค อ่านว่า กะ-วิน-พัก แปลว่า มีเกียรติอันดีงาม
กันยกร อ่านว่า กัน-ยะ-กอน แปลว่า สร้างสิริมงคล สร้างความสุขสมบูรณ์พูนสุข
กิตติกา อ่านว่า กิด-ติ-กา แปลว่า ผู้มีเกียรติ
กิตติธรา อ่านว่า กิด-ติ-ทะ-รา แปลว่า ทรงไว้ซึ่งเกียรติ
กิตติมา อ่านว่า กิด-ติ-มา แปลว่า ผู้มีเกียรติ
กิตติวรา อ่านว่า กิด-ติ-วะ-รา แปลว่า มีเกียรติอันประเสริฐ
กิตยา อ่านว่า กิด-ตะ-ยา แปลว่า ผู้มีเชื่อเสียง
กิรณา อ่านว่า กิ-ระ-นา แปลว่า รัศมีเรืองรอง
กิรติกา อ่านว่า กิ-ระ-ติ-กา แปลว่า ผู้มีเกียรติ
กีรัตยา อ่านว่า กี-รัด-ตะ-ยา แปลว่า หญิงผู้มีเกียรติ
เกตน์นิภา อ่านว่า เกด-นิ-พา แปลว่า เป็นความรุ่งเรืองแห่งที่อยู่อาศัย
กิรณา อ่านว่า กิ-ระ-นา แปลว่า รัศมีเรืองรอง
กัญญาภัค อ่านว่า กัน-ยา-พัก แปลว่า หญิงสาวผู้มีศิริมงคล
กฤตยา อ่านว่า กริด-ตะ-ยา แปลว่า เกียรติ


บทความที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: