วิธีดูฮวงจุ้ยง่าย ๆ ก่อนจะตัดสินใจซื้อบ้าน

วิธีดูฮวงจุ้ยง่าย ๆ ก่อนจะตัดสินใจซื้อบ้าน

เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับมนุษย์เงินเดือนเกือบทุกคนที่จะต้องแต่งงานและต้องการมีบ้าน บ้านที่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นบ้านจัดสรรขนาดเล็กเท่าที่ฐานะตนเองจะผ่อนซื้อได้ บางคนกว่าจะได้บ้านคงทำงานหลายสิบปี เชื่อว่าคงตัดสินใจลำบากก่อนซื้อ แล้วจะเลือกบ้านอย่างไรอยู่กับลูกและภรรยา บทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำ

     ควรเลือกบริเวณที่มีเส้นทางจราจรผ่านไม่อยู่ในมุมอับ ไม่มีต้นไม้ขวางกั้น เพราะอย่างน้อยยานพาหนะเข้าออกง่ายเมื่อไปทำงาน การมีเส้นทางวิชาฮวงจุ้ยว่าการมีตำแหน่งมังกร

     มีบริเวณว่างรอบ ๆ สำหรับปลูกไม้มงคลเสริมฮวงจุ้ย และโปร่งระบายอากาศสะดวกเป็นเรื่องที่ต้องตระหนักเพราะจะมีส่วนเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน เพราะที่พักอาศัย หรือสิ่งปลูกสร้างที่มีลมเข้ามาภายในตัวอาคาร การคายน้ำจากต้นไม้ น้ำจะระเหยทำให้เกิดความเย็น ส่งผลให้เกิดอากาศถ่ายเท อากาศที่ถ่ายเทนี้เองจะทำให้ร่างกายของผู้ที่พักอาศัยมีสุขภาพที่ดี เพราะปอดได้รับอากาศบริสุทธิ์ ทำให้มีสุขภาพจิตที่ดี สุขภาพกายแข็งแรง มีสมองที่ปลอดโปร่ง มีความสุขทำให้ครอบครัวประสบความสำเร็จ และสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับการงานได้โดยอาศัยศาสตร์นี้ภูมิทัศน์ในการดำเนินชีวิต

     มีบ้านคนอื่นอยู่รอบ ๆ บ้านที่จะตัดสินใจซื้อควรไม่อยู่แบบโดด ๆ เพราะจะขาดความมั่นคงชีวิต วิชาฮวงจุ้ยว่าขาดตำแหน่งเสือขาว สมัยโบราณจะเลือกการปลูกบ้านใกล้ภูเขาหรือซัว ในภาษาจีนแต้จิ๋ว นั้นทำให้ผู้อาศัยเกิดความรู้สึกปลอดภัยมีเกราะกำบัง  ซึ่งวิทยาศาสตร์อธิบายได้ว่าภูเขามักเป็นที่บังลมพายุ เมื่อมีการพัดเข้ามาลดความแรงลมลง ลดความรุนแรงการทำลายลงแต่ความจริงบ้านอื่นที่อยู่รอบ ๆคือการอยู่ร่วมกันหลาย ๆ บ้านจะเสริมเรื่องความปลอดภัย

     การเลือกที่อยู่อาศัยที่เราเรียกทับศัพท์ว่าฮวงจุ้ย เป็นศาสตร์ที่คนจีนโบราณนำมาใช้ในการปรับทำเลที่อยู่อาศัย อธิบายได้โดยหลักความเป็นจริงเพราะเป็นองค์ความรู้ของคนจีนโบราณที่ใช้กระบวนการบันทึกเรื่องราวสู่ลูกหลานโดยผ่านความเชื่อ ความศรัทธา ทั้งนี้เพราะภูมิปัญญา ทัศนคติ แนวคิด ค่านิยมของคนตะวันออกมักมีความเชื่อ และศรัทธาเรื่องโชคลาง


บทความที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: