แก้ฮวงจุ้ยทิศบริวาร ทำอย่างไรเมื่อลูกจ้างไม่เชื่อฟัง

แก้ฮวงจุ้ยทิศบริวาร ทำอย่างไรเมื่อลูกจ้างไม่เชื่อฟัง

การประกอบกิจการธุรกิจขนาดใหญ่ลูกจ้างและบริวารจะคอยสนับสนุนให้กิจการดำเนินการไปได้ สำเร็จและบรรลุผลกำไร แต่ปัญหาอยู่ที่ว่ากิจการขนาดใหญ่มีความต้องการลูกจ้างมากเท่ากับขนาดธุรกิจ กล่าวคือธุรกิจยิ่งใหญ่มาก ย่อมมีความต้องการลูกจ้างมาก การปกครองยากมีการหมุนเวียนลาออกบ่อยจนกระทั่งกิจการต้องสะดุดทางฮวงจุ้ยมีวิธีแก้ไขโดย

     ทางวิชาฮวงจุ้ยทิศบริวารอยู่ตรงทิศตะวันตก ทิศบริวารคือส่วนที่มีผลกับคนในบ้าน รวมทั้งผู้อยู่อาศัย ลูกจ้าง พนักงาน จะอยู่ในโอวาสอยู่ภายใต้การปกครอง ที่อยู่อาศัยทิศบริเวณทิศตะวันตกกิจการ ห้างร้านค้าบริษัทหรือองค์กรไม่ดีจะเกิดความวุ่นวาย การแก้ปรับเปลี่ยนสีวอลเปเปอร์เป็นสีฟ้าทิศตะวันตก ทางฮวงจุ้ยใช้เพื่อต้องการความซื่อสัตย์ สร้างความผูกพันกับลูกจ้าง ลูกค้า กระตุ้นความเป็นหนึ่งเดียว สร้างความรัก ความภักดีของลูกจ้างที่มีต่อกิจการ สีฟ้าจะเสริมกิจการมีผลกำไรเพิ่มเพราะสีฟ้าคือตัวแทนธาตุน้ำมีการเสริมดวงจากทิศตะวันตกธาตุทอง

     แต่ก่อนจะปรับฮวงจุ้ยควรหาสาเหตุเริ่มจากเข้าใจที่มาของปัญหา ตามคำสอนของพระพุทธองค์นั้น โดยทั่วไปสามารถแยกประเภทปัญหาตามสาเหตุ และแนวทางแก้ไขคือปัญหาที่ทราบสาเหตุ และแนวทางแก้ไข ปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นเป็นประจำในการดำเนินกิจการธุรกิจ ไม่ว่าขนาดใหญ่ หรือขนาดย่อม การแก้ไขขอให้แก้ที่สาเหตุ และหาทางป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ และปัญหาที่ทราบสาเหตุ แต่ไม่ทราบแนวทางแก้ไข ปัญหาแบบนี้เป็นปัญหาที่ผู้ประกอบการทั้งหลายกำลังประสบอยู่ แต่ไม่สามารถแก้ได้ เพราะมีข้อจำกัดอยู่หลายประการ เช่น มีปริมาณงานมากกว่ากำลังคน ในธุรกิจขนาดย่อมจะเห็นว่ามีพนักงานน้อย เพราะผู้ประกอบการต้องการลดค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีเงินทุนไม่เพียงพอ คุณภาพของงานจึงไม่ดี ลูกค้าไม่พอใจ มีการผิดพลาดบ่อย เพราะไม่มีเวลาตรวจสอบ พนักงานที่เป็นลูกจ้างแต่ละคนมีปริมาณงานที่ต้องรับผิดชอบมาก การแก้ไขโดยการจ้างพนักงานมากขึ้น ทำให้พนักงานไม่มีขวัญ และกำลังใจในการทำงานแล้วลาออกไป

     จากความรู้เรื่องของสีฟ้าที่บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ มาแก้ไขฮวงจุ้ยอย่างง่ายให้กับผู้ประกอบการร้านค้าที่ประสบปัญหาอันเนื่องมาจากสาเหตุของฮวงจุ้ยได้


บทความที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: