ปรับฮวงจุ้ยครอบครัวที่บุตร ไม่อยู่ในโอวาท

ปรับฮวงจุ้ยครอบครัวที่บุตร ไม่อยู่ในโอวาท

สำหรับพ่อแม่บางคนต้องกลุ้มใจเพราะบุตรไม่ค่อยเชื่อฟัง บางคนไปติดสารเสพติด บางคนไม่ตั้งใจเรียน บอกและสอนอะไรไม่สนใจ จนไปสร้างปัญหาสังคม ในทางฮวงจุ้ยแก้ปัญหาพฤติกรรมลูกหลานดีขึ้นอย่างไร บทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำทิศมงคลเสริมทิศบุตร

     การปรับฮวงจุ้ยบุตรหลานไม่อยู่ในโอวาท ควรปรับแก้ทางทิศตะวันตกที่อยู่อาศัย หัวหน้าครอบครัวควรเลือกวอลเปเปอร์สีทองหรือสีขาวนวลจะติดทางผนังทิศตะวันตก ซึ่งเป็นทิศประจำของธาตุทอง ควรใช้สีขาวทาที่บริเวณห้อ นั่งเล่นเพราะสีขาวเป็นโทนสีที่รวมแสงสีปฐมภูมิ แสดงความบริสุทธิ์ ปกป้องสร้างสันติ การไว้วางใจ หรือห้องที่เป็นศูนย์รวมของสมาชิกในกิจการสีขาวและสีทองสร้างโทนสีให้เข้ากันเพิ่มเสริมกันและกันเพราะฮวงจุ้ยเบญจธาตุ ส่งเสริมให้จิตใจบริสุทธิ์ มีพลังความคิดเยือกเย็น ธาตุทองจะส่งเสริมกิจการค้าขาย และสีฟ้าหรือสีน้ำเงิน คนเกิดปีระกาและปีจอที่มีธาตุเกิดเป็นธาตุทอง สีขาวและสีทองจะเสริมให้อารมณ์เย็นขึ้น

     นอกจากวอลเปเปอร์แล้วการวางลูกแก้วหลากสีใส่ขวดโหล หรือลูกหินสีโทนอ่อนแต่มีเงื่อนไขว่าต้องไม่มีฝุ่นจับ วางไว้เสริมทิศตะวันตกทิศแห่งความสามัคคี จะเสริมด้านความคิดคล้อยตามและกระตุ้นให้ลูกหลานเชื่อฟังอยู่ในโอวาท ลดความทิฐิ

     ฮวงจุ้ยเป็นศาสตร์แห่งความเชื่อและศิลป์แห่งความลงตัว เป็นศาสตร์แห่งความเหมาะสม ความพอดี ความสมดุลสามารถคำนวณตามหลักของธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ ซึ่งสะท้อนออกมาทางวัตถุมงคลที่นำมาตกแต่งมุมดูเป็นศิลปะที่ลงตัว แต่อยู่บนความจริงคือ ความลงตัวของตัวอาคารสี แสงเป็นต้นการที่ลูกหลานไม่อยู่ในโอวาททางพุทธศาสนาสอนว่าต้องอดทน ค่อย ๆ ปรับความคิด การใช้สีและอุปกรณีแก้ฮวงจุ้ยจะกระตุ้นลูกหลานจิตใจสงบ เชื่อฟังและพบเจอแต่สิ่งดีๆ ในชีวิต


บทความที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: