ฮวงจุ้ยบันไดบ้านแบบไหนดี แบบไหนไม่ดี

ฮวงจุ้ยบันไดบ้านแบบไหนดี แบบไหนไม่ดี

คุณเคยสงสัยไหมว่าบันไดบ้านที่คุณอยู่อาศัย อาคารสำนักงานที่คุณทำงานอยู่มีลักษณะที่ตรงตามหลักฮวงจุ้ยหรือไม่ เวียนซ้ายหรือเวียนขวาดี และขั้นบันไดควรมีกี่ขั้น ที่ตรงมีลักษณะอย่างไรบทความนี้ Horoscope thaiza จะอธิบาย

     บันไดคือเครื่องอำนวยความสะดวกที่สำคัญในที่อยู่อาศัย หรือคือสิ่งที่พาผู้อาศัยสู่ชั้นสูงขึ้นไปแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าการวางตัวบันไดควรวางลักษณะอย่างไร ก่อนอื่นควรทำความเข้าใจตำแหน่งมังกรเขียวและเสือขาวก่อน ยึดหน้าบ้านหรือหน้าอาคารสำนักงานเป็นเกณฑ์ ตำแหน่งซ้ายมือคือตำแหน่งมังกรเขียวตัวแทนแห่งการเคลื่อนไหวและเพศชาย ส่วนขวามือคือตำแหน่งเสือขาวตัวแทนความนิ่งและเพศหญิง มีผลกับการวางบันได กล่าวคือบันไดควรมีที่พักบันไดอยู่ระหว่างกลาง การเวียนซ้ายคือบันไดที่มีลักษณะเดินขึ้นไปแล้วหยุดตรงบริเวณที่พักแล้วเลี้ยวซ้ายเหมาะกับที่อยู่อาศัยที่สามีเป็นใหญ่ อาคารสำนักงานที่มีผู้บริหารสูงสุดที่เป็นเพศชาย ร้านค้าที่ประกอบอาชีพค้าขาย การเวียนซ้ายคือการกระตุ้นตำแหน่งมังกร ส่วนการเวียนขวาคือบันไดที่มีลักษณะเดินขึ้นไปแล้วหยุดตรงบริเวณที่พักแล้วเลี้ยวขวาเหมาะกับที่อยู่อาศัยที่ภรรยาหรือผู้หญิงเป็นใหญ่ อาคารสำนักงานที่มีผู้บริหารสูงสุดที่เป็นเพศหญิง การเวียนขวาคือการกระตุ้นตำแหน่งเสือขาว

     การเวียนซ้ายหรือขวายังมีผลกับบ้านที่มีผู้สูงอายุ เพราะการเวียนซ้ายราวบันไดจะอยู่ด้านซ้ายขาขึ้น และจะอยู่ด้านขวาขาลงเหมาะกับผู้สูงอายุ การจับราวจะปลอดภัย ขั้นบันไดควรมีกระดานตั้งไม่สูงมาก จะลดความชันลง และกระดานนอนกว้าง ควรมีขนาดสัมพันธ์กับฝ่าเท้า ควรยึดผู้ที่มีฝ่าเท้ายาวที่สุดเป็นเกณฑ์

     ส่วนจำนวนขั้น วิชาฮวงจุ้ยว่าควรเป็นจำนวนขั้นที่เป็นเลขคี่ชีวิตผู้อยู่อาศัยจะมีความสุข ส่วนจำนวนขั้นที่เป็นเลขคู่เป็นผลร้ายเป็นบันไดผี

     การขึ้นบันไดควรเดินทีละขั้นไม่ควรข้ามขั้น การวางตัวบันไดมีผลกับสุขลักษณะเพราะ การวางบันไดที่ดีจะมีผลทำให้ผู้อยู่อาศัยสะดวกสบาย ปลอดภัยแต่ทางตรงกันข้าม การวางตัวบันไดผิดส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยมีอุบัติเหตุได้ ฮวงจุ้ย เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีมายาวนานหลายพันปี ซึ่งมีผู้ศึกษาจนแตกฉานและนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างภูมิทัศน์ที่ลงตัวให้กับสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งบันไดที่วิชาฮวงจุ้ยแนะนำและการสร้างที่ลงตัวคือ ศิลป์ ส่วนการวางแผนการปรับหรือสร้างสิ่งปลูกสร้างแต่ละอย่างให้ประสบความสำเร็จคือศาสตร์ประเทศไทยรับเอาศาสตร์ที่ว่านี้มาปรับทำเลที่ตั้ง เพื่อเป็นการปรับความสมดุลของมนุษย์กับสภาพแวดล้อม ซึ่งมีการปฏิบัติสืบทอดกันมา พร้อมกับชาวไทยเชื้อสายจีนที่ประกอบกิจการส่วนตัว


บทความที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: