แก้ฮวงจุ้ยร้านค้าซบเซาง่าย ๆ กับการวางกระจกรูปวงกลม

แก้ฮวงจุ้ยร้านค้าซบเซาง่าย ๆ กับการวางกระจกรูปวงกลม

การค้ากับการจัดการฮวงจุ้ย และการปรับภูมิทัศน์ในการดำเนินธุรกิจเป็นศาสตร์ที่คนจีนโบราณนำมาประยุกต์ใช้ในการปรับทำเลที่ตั้ง โดยเฉพาะการทำการค้า ทางปฏิบัติอาจใช้อุปกรณ์บางอย่าง แต่อธิบายได้โดยหลักความเป็นจริงอย่างกระจก จะใช้อย่างไรวางแบบไหนแก้ฮวงจุ้ยร้านค้าซบเซา บทความนี้ Horoscope thaiza จะอธิบาย

     เพราะฮวงจุ้ยเป็นองค์ความรู้ของคนจีนโบราณที่ใช้กระบวนการถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลังโดยผ่านความเชื่อความศรัทธา ทั้งนี้เพราะภูมิปัญญา ทัศนคติ แนวคิด ค่านิยมของคนตะวันออกมักมีความเชื่อ และศรัทธาเรื่องโชคลางในทางเบญจธาตุของฮวงจุ้ยกล่าวว่าธาตุดินก่อกำเนิดธาตุทอง เพราะทองเป็นธาตุชนิดหนึ่งในทางเคมี ธาตุทองอยู่ในดิน จะเห็นข่าวจากสื่อต่าง ๆ ว่าไปขุดทอง ดังนั้นดินจึงเป็นธาตุกำเนิดทอง

     ทำไมเราไม่ลองมาเปลี่ยนฮวงจุ้ยบ้าน เพื่อเปลี่ยนการค้าจากที่เคยซบเซา โดยอาศัยไอเดียแต่งร้านค้า จากอิทธิพลของธาตุทองกันบ้าง คงจะไม่เลวเพราะสัญลักษณ์ของธาตุทองเป็นรูปวงกลม ลองเลือกกระจกรูปวงกลมที่มีธาตุกำเนิดจากธาตุทอง เพื่อมาติดแทนกระจกเงาบานเก่าที่สมาชิกในบ้านใช้ส่องทุกวัน การติดกระจกเงาไว้ทางทิศตะวันตกซึ่งเป็นทิศประจำธาตุทอง จะทำให้กระจกซึ่งก็เป็นวัสดุที่มาจากโลหะธาตุทองเช่นกันมีพลังมากขึ้น ฉะนั้นการติดกระจกเงาเสริมฮวงจุ้ยร้านค้าควรเลือกกระจกรูปวงกลมเป็นสัญลักษณ์ของธาตุทอง จะเป็นการเสริมพลังให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้า กระตุ้นให้ลูกค้าไหลเวียน แต่ร้านค้าที่มีกระจกอยู่แล้ว ลองเลือกกระจกสีรูปวงกลมมาติดทางทิศตะวันตกแทน ในทางโหราศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยนั้นเชื่อว่าอานุภาพแห่งกระจกสีจะเสริมเสน่ห์ น่าหลงใหลแก่เจ้าของกระจก เพิ่มความเชื่อมั่นกับผู้ประกอบการร้านค้า กระตุ้นการไหลเวียนลูกค้าที่จะอุดหนุนกิจการ

     ในการดำเนินธุรกิจจะต้องมีลูกค้า แต่ถ้าหากมีทำเลที่ตั้งที่มีฮวงจุ้ยดีแล้ว จะสามารถลดค่าใช้จ่าย เช่น ทำเลที่ตั้งมีการสัญจรไม่เงียบสงบจนเกินไปนัก ทำให้ทำเลที่ตั้งได้เปรียบคู่แข่งขัน การสัญจรไปมาของยานพาหนะ หรือรถยนต์สะดวก การจราจรไม่เร็วเกินไป ทำให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายสามารถเข้ามาอุดหนุนกิจการของเราได้สะดวกมากกว่าคู่แข่งขันที่มีทำเลที่มีการสัญจรไม่สะดวก ในทางตรงกันข้ามกิจการร้านค้าของผู้ประกอบการมีฮวงจุ้ยไม่ดี จะต้องปรับปรุงสถานที่ และทำเลที่ตั้ง เพื่อให้มีฮวงจุ้ยที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และการอยู่อาศัยของผู้ประกอบการ ลองสังเกตว่าทุกครั้งที่มีการปรับปรุง การหาอุปกรณ์ วัตถุมงคล หรือแม้กระทั่งการปรึกษา เชิญซินแสมาแก้ไขจะต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่ฮวงจุ้ยดีอยู่แล้วคงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย


บทความที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: