วิธีแก้ฮวงจุ้ยง่ายๆ โดยไม่ต้องพึ่งตำรา

วิธีแก้ฮวงจุ้ยง่ายๆ โดยไม่ต้องพึ่งตำรา

การปรับภูมิทัศน์ในการดำเนินชีวิต และธุรกิจที่เรียกว่าฮวงจุ้ย เป็นศาสตร์ที่คนจีนนำมาใช้ในการปรับทำเลที่ตั้งการทำการค้า และที่อยู่อาศัยอธิบายได้โดยหลักความเป็นจริงเพราะเป็นองค์ความรู้ของคนจีนโบราณที่ใช้กระบวนการถ่ายทอดสู่ลูกหลานโดยผ่านความเชื่อ ความศรัทธา สำหรับคนที่ไม่มีความรู้พื้นฐานอยากจะแก้ปัญหาฮวงจุ้ยที่พบแบบง่าย ๆ อาจยึดวิธีการง่าย ๆ อย่างไรบทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำ

     ฮวงจุ้ยคือ หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้ และประยุกต์ใช้ในการทำธุรกิจประเภทต่างๆ ได้โดยการใช้สีในการแก้ฮวงจุ้ยเป็นที่นิยมมาก เพราะง่าย สะดวก ประหยัด และเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศของกิจการร้านค้า ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องพิจารณาความสอดคล้อง และเข้ากันได้ เพื่อต้องการความนุ่มนวล ความห่วงหาอาทร การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า สีชมพูจะกระตุ้นความอยากเข้ามาอุดหนุนกิจการในครั้งต่อไป และสร้างความรักของคู่สามีภรรยาหากการประกอบการที่เป็นการทำธุรกิจของสามีภรรยาที่ไม่ค่อยลงรอยกัน จะส่งเสริมความรัก ความอ่อนโยนให้ดียิ่งขึ้น แก้ไขได้โดยการทาสีสีชมพูที่ป้ายโฆษณา ภายในร้านค้าเพื่อกระตุ้นการมองเห็นของลูกค้าเมื่อเดินเข้ามา เพราะลูกค้าจะมองเห็นจากทางด้านขวามือของตนพอดี ซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งที่เหมาะสม ธรรมชาติของสีชมพูเป็นสีที่โน้มน้าวจิตใจที่แข็งกร้าวให้อ่อนโยนลงต้องการกระตุ้นความสนใจของลูกค้า คือการแก้ปัญหาฮวงจุ้ย การใช้สีแดงเพื่อแก้ปัญหาฮวงจุ้ยเรื่องค้าขายไม่ดี กระตุ้นเงินทองให้เข้าร้านสีแดงเป็นสีที่โน้มน้าวจิตใจให้เกิดความรู้สึกฮึกเหิม ทำให้เกิดความรู้สึกที่สดใสกับผู้พบเห็น และกระตุ้นแรงใจที่สลดหดหู่ให้มีแรงต่อสู้มากขึ้น สีเหลืองเสริมอำนาจบารมี และใช้เป็นสีของหินประดับโต๊ะทำงาน สำหรับแก้ปัญหากิจการไม่ก้าวหน้า เพราะธรรมชาติของสีเหลืองเป็นสีที่สังเกตได้เด่นชัด แสดงออกถึงความสุขุม จะกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และสามารถแก้ปัญหาการคิด การวางแผน อีกทั้งผู้พบเห็นจะมีความไวต่อสีเหลืองมาก

     ส่วนอาคาร บริเวณอาศัยอยู่ การไหลเวียนอากาศจะก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพเพราะจะเกิดการถ่ายเท หากมีมากเกินไปจะเกิดผลเสีย อากาศที่ว่านี้จะต้องหมุนเวียนกันภายในตัวอาคาร จะต้องมีการเก็บกักเพื่อเป็นอากาศบริสุทธิ์ทำให้ปอดได้รับอากาศที่ดี พลังแห่งการไหลเวียนจะต้องมีการควบคุมให้อยู่ในระดับพอดี คือการปรับภูมิทัศน์ฮวงจุ้ย

     ฮวงจุ้ยเป็นภูมิปัญญาของคนรุ่นก่อนที่มีประสบการณ์ผ่านงานจริง โดยมีการบันทึกไว้แล้วอาศัยความเชื่อเป็นศาสตร์หรือวิชาความรู้แต่การนำไปใช้ให้ประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับศิลปะของผู้ประกอบการที่จะเอาไปประยุกต์ใช้กับที่อยู่อาศัย และทำเลที่ตั้งของกิจการร้านค้าของตนเอง โดยมิใช่ความเชื่อแบบไร้แก่นสาร หรืองมงาย


บทความที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: