ผู้บริหารญี่ปุ่นจัดการฮวงจุ้ยกันอย่างไร ศูนย์รวมแห่งอำนาจ

ผู้บริหารญี่ปุ่นจัดการฮวงจุ้ยกันอย่างไร ศูนย์รวมแห่งอำนาจ

สงสัยไหมว่าทำไมวัฒนธรรมการทำงานแบบคนญี่ปุ่นมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น จนคนไทยและต่างชาตินำไปเป็นแบบอย่างการทำงาน เพราะผู้บริหารมีความเป็นผู้นำ มีอำนาจ คือเหตุผลหนึ่งแต่ที่มีลักษณะที่สังเกตได้ชัดที่สุด คือฮวงจุ้ยห้องผู้บริหาร เป็นอย่างไรบทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำ

     ผู้บริหารญี่ปุ่นจะประยุกต์ใช้กิจกรรม 5 ส เป็นเครื่องมือเพื่อสร้างคุณภาพในการดำเนินงาน และการบริหารลูกจ้า พนักงาน เริ่มต้นจากตัวผู้บริหารเองเป็นหลัก ปลูกฝังวินัยในการรักษาความสะอาดให้กับลูกจ้าง และพนักงาน โดยให้ทุกคนเริ่มใช้เวลาก่อนทำงานวันละ 5-20 นาที ในการทำความสะอาด ปัดฝุ่น แยกสิ่งที่ใช้ และไม่ใช้ออกจากกัน โดยสิ่งที่ไม่ใช้จะต้องนำมาแยกอีกทีว่า สิ่งใดสามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ การที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอีกทางหนึ่ง การวางสิ่งของรกรุงรัง กีดขวางการทำงานทำให้ลดเวลาในการหาสินค้าเพื่อจำหน่ายตามความต้องการของลูกค้าลงคือ ความสะดวก ทั้งนี้การลดเวลาในการหาสินค้าเพื่อจำหน่าย ทำให้ลูกค้าไม่ต้องรอนานอีกด้วย ทั้งหมดเป็นการกระตุ้นพลังซี่เกิดจากการไหลเวียนของอากาศ จะต้องมีการเก็บกักอากาศไว้หายใจและป้องกันไม่ให้มันผ่านเร็วเกินไป อากาศไหลเวียนได้สะดวก พนักงานจะเกิดความรู้สึกที่ดี ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการบริการที่รวดเร็ว นอกจากนี้ทำให้ผู้บริหารจะทราบได้ทันที เมื่ออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานใดสูญหาย เป็นการเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันการโจรกรรมจากผู้ไม่ประสงค์ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ สินค้าบางชิ้นอาจมีฝุ่นจับเนื่องจากการค้างสต็อกมาเป็นเวลานานจะถูกทำความสะอาด ลดความเสียหายอันเกิดจากความเก่าของสินค้าลงได้ ทำความสะอาดง่ายน่าดู ลดปริมาณเชื้อโรคในอากาศที่ฟุ้งกระจายในที่ทำงาน เพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บของผู้ที่อยู่อาศัย พนักงานบางรายอาจหายจากโรคประจำตัวที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ ทั้งหมดที่กล่าวมานี้คือ ขั้นตอนที่ทำให้เกิดความสะอาด ส่งผลให้รับผิดชอบงานร่วมกัน เมื่อคิดวางแผนร่วมกัน คนญี่ปุ่นมีวัฒนธรรมการทำงานที่รับผิดชอบในความเสียร่วมกัน กลายเป็นวิธีการทำงานแบบคนญี่ปุ่น เรื่องความรับผิดชอบการทำงานร่วมกัน มีวิสัยทัศน์ ตั้งเป้าหมายการทำงานไว้ก่อนเสมอก่อนจะลงมือทำงานอะไรสักอย่าง เพราะคนญี่ปุ่นเชื่อว่าการมีเป้าหมายจะทำให้การทำงานมีทิศทางที่แน่นอน จะมีความสุขกับงานที่ทำ


บทความที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: