วิธีออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยอาศัยศาสตร์ฮวงจุ้ย

วิธีออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยอาศัยศาสตร์ฮวงจุ้ย

เรื่องหีบห่อ (Packaging) เป็นกลยุทธ์หนึ่งทางการตลาดคือการตั้งชื่อ และการใช้ตราสินค้ามีความสำคัญไม่แพ้การตั้งชื่อกิจการ และที่สำคัญจะต้องตั้งให้สั้นกระชับ ผู้ประกอบการจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่า การโฆษณาอย่างเดียวไม่สามารถสร้างตราสินค้าได้ กิจการจะต้องดำเนินการอย่างรอบคอบ เหมือนกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นทั้งศาสตร์ และศิลป์ ที่ผู้ประกอบการแต่ละคนสามารถใช้เป็นกลวิธีที่แยบยลเพื่อให้ตอบสนองกลยุทธ์ทางการตลาดที่วางไว้ โดยทั่วไปถ้าเป็นธุรกิจขนาดใหญ่จะมีการดำเนินการที่เป็นระบบ แต่ถ้าหากเป็นการประกอบการขนาดย่อม จะสามารถปรับรูปแบบได้ดีกว่า หากผู้ประกอบการทำการผลิตสินค้าเพื่อจำหน่าย การมีหีบห่อที่น่าสนใจจะดึงดูดลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี

     การใช้ประโยชน์จากรูปร่างพื้นฐานที่เป็นแบบที่ยอมรับของตลาดคือ สี คุณลักษณะประจำธาตุ เช่น ผลิตภัณฑ์ชาเขียว ชาเขียวเกิดจากชาที่ชงผสมกับน้ำ เป็นการผสมผสานกันระหว่างใบชา ซึ่งเป็นธาตุไม้ น้ำที่ชงเกิดจากธาตุน้ำ ทั้งนี้ธาตุพื้นฐานที่เป็นธาตุของผลิตภัณฑ์คือ ธาตุน้ำ บรรจุลงขวดพลาสติกคือ ธาตุไฟ ทำให้เกิดการพิฆาตกันระหว่างธาตุน้ำ และธาตุไฟ แต่การออกแบบให้ขวดมีรูปทรงหกเหลี่ยมเป็นสัญลักษณ์ของธาตุน้ำเพื่อดับไฟ ทำให้ธาตุไฟอ่อนตัวลง และธาตุไฟจะเสริมความรุ่งโรจน์ โชคดี ความรุ่งเรือง การออกแบบให้ขวดเป็นรูปทรงหกเหลี่ยมนั้นเป็นกลยุทธ์เพื่อสร้างความกลมกลืนของภาชนะบรรจุ จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ชาเขียวเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาใหม่และขายดี การที่จะต้องใช้ขวดพลาสติกเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะจำเป็นต้องลดต้นทุน แต่ผู้ประกอบการสามารถใช้ความรู้เรื่องสี รูปทรง ความรู้เรื่องธาตุแก้ปัญหานั้นได้ เพราะจากหลักการของฮวงจุ้ยในส่วนของเรื่องนี้จะเน้นที่การสร้างความโดดเด่นให้กับตัวผลิตภัณฑ์การออกแบบผลิตภัณฑ์ สีประจำตัวของธาตุผลิตภัณฑ์ เช่นทางฮวงจุ้ยใช้สีน้ำเงินแทนธาตุน้ำ น้ำเกิดจากความอ่อนไหว การออกแบบควรเป็นรูปคลื่นหรือทรงหกเหลี่ยม ดังนั้นจึงเป็นสัญลักษณ์ของธาตุน้ำสินค้าอะไรที่อาศัยวิชาฮวงจุ้ยออกแบบผลิตภัณฑ์จะเลือกรูปทรงอย่างที่ว่าเป็นรูปทรงหลักผลิตภัณฑ์

     การเข้าใจถึงพฤติกรรมของลูกค้านั้นมีความสำคัญ เพราะพฤติกรรมของลูกค้าจะเป็นก้าวแรกของการออกแบบสินค้า และบริการ ผู้ประกอบการจะต้องนำไปใช้ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า และกำหนดเป็นกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อสร้างความพึงพอใจ และความภักดี (Royalty) ต่อกิจการ


บทความที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: