ครบเครื่องเรื่องการแก้ฮวงจุ้ย

ครบเครื่องเรื่องการแก้ฮวงจุ้ย

หลายคนสงสัยเรื่องทำไมเวลามีปัญหาชีวิตหรือธุรกิจ ต้องมีการแก้ฮวงจุ้ย แล้วการแก้ฮวงจุ้ย ปัญหาที่ประสบจะคลี่คลายหรือไม่ ที่สำคัญอยากจะเรียนรู้วิธีการแก้อย่างง่าย โดยตัวเองได้อย่างไรบทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำความรู้เบื้องต้นสำหรับแก้ปัญหาฮวงจุ้ยแบบง่าย ๆ

     การแก้ฮวงจุ้ยมีสองจุดประสงค์หลักคือ เพื่อการแข่งขัน และเพื่อผู้อยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมแต่การแข่งขันที่ว่าคือการแข่งขันทางธุรกิจเป็นเรื่องที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ เพราะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ผู้ประกอบการเองจะต้องเผชิญ ตราบใดที่ต้องการผลการประกอบการที่ดีคือ กำไร การแข่งขันจะแสดงออกมาในรูปของการต่อสู้ กระทั่งทำลายคู่แข่งขันจนต้องร่นถอยไปและการแข่งขันมิอาจหลีกเลี่ยงที่จะต้องนำศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยมาใช้เช่นกัน ทำเลคือตัวแปรสำคัญในการแก้ฮวงจุ้ย เพราะทำเลที่ตั้งของคู่แข่งขันที่มีชัยภูมิที่ตั้งที่ดีกว่าย่อมได้เปรียบเชิงการแข่งขัน จะเห็นได้จากบางประเทศใช้เทคนิคต่างๆ ที่ประยุกต์จากทฤษฎีของศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยด้านลบ เพื่อเอาชนะคู่แข่งขันตามความเชื่อ เช่น การทิ่มแทง การข่มขวัญ ซึ่งแสดงออกมาในรูปของการสร้างวัสดุ สิ่งปลูกสร้าง เติมแต่ง เพิ่มเติมในรูปปืนใหญ่ มีด ที่ทิ่มแทงเข้ามาในทิศทางที่กิจการของคู่แข่งขันอีกฝ่ายตั้งกิจการอยู่ เพื่อเอาชนะทางการค้า จนกระทั่งอีกฝ่ายต้องเชิญซินแสมาแก้ ท้ายที่สุดคนที่มีรายได้จากการแข่งขันแท้จริงแล้วก็คือ ซินแสทั้งหลายนั่นเอง

     หลักการสำหรับการแก้ฮวงจุ้ย หากผู้ประกอบการมีผลการดำเนินการที่ไม่ดี ขอให้เข้าใจหลักการคือ การแก้เชิงรับ มีสองอย่างคือ หนึ่งการแก้หลบหลีก เมื่อมีกระแสที่ไม่ดีเข้ามาต้องหาทางเลี่ยงไม่เผชิญ หรือเบี่ยงประเด็นออกไปโดยใช้กระจกสะท้อนสิ่งที่ไม่ดีออกไป กรณีมีสิ่งแวดล้อมในอาคารไม่ดีเป็นต้นว่าเหลี่ยมเสาพุ่งเข้ามาหา และอุปกรณ์ที่คู่แข่งใช้ต่อสู้ทิ่มแทงเป็นต้นว่า สันคมตึก ปืนจำลอง ทางหักศอก ทางสามแพร่ง นอกจากนั้นยังสามารถติดตั้งตามบริเวณผนังอาคารของร้านค้าในกรณีหากมีความสว่างไม่เพียงพอ หรือมีการไหลเวียนของพลังซี่มาก กล่าวคือมีการเข้าออกอย่างพลุกพล่านของบุคคล ลูกค้า พนักงานทั้งนี้เพื่อป้องกันการลักขโมย เพราะธรรมชาติของคนเมื่อเห็นกระจก เห็นเงาตนเองจะเกิดความรู้สึกกลัว และกลัวคนอื่นเห็นเมื่อต้องการจะขโมย การแก้โดยกระจกจะสะท้อนออกไป กระจกทางฮวงจุ้ยจัดว่าคือสิ่งมหัศจรรย์ที่สะท้อนเงาของตัวเองอย่างชัดเจน อวัยวะบางส่วนที่เราสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า เพราะขอบเขตการมองเห็นของเรามีจำกัด ทางฮวงจุ้ยจะจำแนกกระจกออกเป็นสองประเภท คือ กระจกเงา และกระจกใส ในทางฮวงจุ้ยกระจกทั้งสองประเภทจะได้รับความนิยมสำหรับการแก้ฮวงจุ้ย มีจุดประสงค์เพื่อผ่อนหนักให้เป็นเบา

     สองการแก้ปรับสภาพ เหมือนจิ้งจกปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมนั้น โดยใช้ความรู้เรื่องสีเข้าไปเสริมแก้ไข ใช้ประโยชน์จากเรื่องสีประจำตัวธาตุ เช่น คู่แข่งใช้สีแดงหันหน้ามาทางทิศทางร้านค้าของเรา ให้เราแก้โดยใช้สีส้ม สีอิฐ ปรับสภาพป้ายโฆษณา หรือใช้ลูกแก้วคริสตัล เพื่อให้มีการไหลเวียนของกระแสพลังดีขับพลังร้ายออกไปการแก้ฮวงจุ้ยมีวิธีการรวม ๆ ที่ทุกคนเองเข้าใจและแก้ไขอย่างง่าย ๆโดยตัวคุณเอง


บทความที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: