ไม่เชื่ออย่าลบหลู่! เข้าป่าควรทำพิธีเปิดป่า ขอขมาเจ้าที่ ตามความเชื่อคนโบราณ

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่! เข้าป่าควรทำพิธีเปิดป่า ขอขมาเจ้าที่ ตามความเชื่อคนโบราณ

เคยได้ยินข่าวคนหลงป่ามาหลายครั้ง ไม่ว่าจะเข้าไปเก็บเห็ด เข้าไปเที่ยวผจญภัยในป่า แล้วหาทางออกไม่ได้ คนโบราณมีความเชื่อว่าคงไปลบหลู่เจ้าที่เจ้าทาง ผีป่า อย่างเจตนาหรือไม่เจตนา จะกลับออกมาได้จะต้องทำพิธีเปิดป่า ขอขมาเจ้าที่ จะทำอย่างไรบทความนี้ Horoscope thaiza จะอธิบายความจริง

     พิธีเปิดป่า ขอขมาเจ้าที่มีหลายวิธีแล้วแต่ละภูมิภาค แต่ละพื้นที่จะมีความเชื่อต่างกันออกไป มีพิธีกรรมต่างกัน เครื่องเซ่นไหว้ต่างกัน โดยรวมจะอยู่บนพื้นฐานวิธีการเดียวกันคือการเดินป่าอย่างปลอดภัยไม่หลงหายเข้าไปในป่าควรจะทำพิธีเปิดป่าโดยการจุดธูป 9 ดอกแล้วอธิฐานจิตอย่างตั้งมั่น ขอให้เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าป่า เจ้าเขา เจ้าของที่ เจ้าของทาง ข้าพเจ้าอนุญาตขอเปิดป่า(ไปทำกิจธุระใดควรกล่าวความจริง) หากข้าพเจ้ากระทำการใดที่ผิด สิ่งใดที่ล่วงเกินข้าพเจ้ากราบ ขอขมาไว้ ณ ที่นี้ แต่กรณีไม่มีธูปควรหักกิ่งไม้แห้งที่อยู่บริเวณนั้น อธิษฐานและปักกิ่งไม้เอาไว้แทน และจบคำกล่าวให้กลั้นใจเอามีดทิ่มดินแล้วก็พลิกพรวนดินขึ้นมา 3 ครั้ง พร้อมกับพลิกใบไม้ที่รวมอยู่บริเวณข้างๆ ที่คว่ำให้จับหงายขึ้นมาให้หมด ก่อนที่จะเดินทางเข้าป่าไปทำกิจธุระ กรณีหยุดรับประทานอาหาร จะต้องแบ่งอาหารที่รับประทานใส่ใบไม้ถวายเจ้าป่าเจ้าเขา และผีป่าผีดงทั้งหลาย เป็นการแสดงความคารวะตามมารยาท คราใดที่กลับออกมาควรทำพิธีปิดป่า เพราะกิจธุระในป่าเสร็จแล้วก็ต้องนำดินที่พลิกขึ้นมาและใบไม้ที่จับพลิกปิดเอาไว้อย่างเดิม แต่บางครั้งป่าทางเข้าจะมีทางออกหลายทาง การเดินออกจากป่าด้านที่ไม่ใช่ทางเข้า จะนำดินที่พลิกขึ้นมาและใบไม้ที่พลิกเปิดเอาไว้อย่างเดิมไม่ได้ ควรยกมือไหว้ขอขมาเจ้าป่าแทนว่าตนเองเดินออกจากป่าทางหนึ่งที่ไม่ใช่ทางเข้า

     การทำพิธีเปิดป่าก่อนเดินทางเข้าป่าไปทำกิจธุระใด เป็นความเชื่อคนโบราณที่กระทำทุกครั้งก่อนเสมอ เพราะว่าการขอขมาเจ้าป่า เป็นการแสดงความคารวะ แสดงความเคารพ เจ้าป่าคือรุกขเทวา ผู้ที่เคยอาศัยอยู่ในป่าสมัยก่อนมีความผูกพันกับป่า จนไม่อยากไปสู่ภพภูมิที่ชอบ วิญญาณจะวนเวียนอยู่ในป่า จะคุ้มครองผู้เดินทางในป่าจากการโดนทำร้าย สัตว์ป่าไม่กล้ากล้ำกลาย เหมือนกับที่ไปเที่ยวบ้านเพื่อนเจอคนในบ้านและพ่อแม่เพื่อนควรทำความเคารพเช่นกัน


บทความที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: