ความสัมพันธ์ฮวงจุ้ยกับภูเขา

ความสัมพันธ์ฮวงจุ้ยกับภูเขา

ภูเขา และเทือกเขาวิชาฮวงจุ้ยว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งกับคนอยู่อาศัยเพราะเป็นเกาะกำบัง ทิศทางลม ที่อยู่อาศัย ที่ทำงาน บริษัทใดที่อยู่ใกล้ภูเขาและเทือกเขามีทั้งคุณและโทษ คุณอย่างไรโทษอย่างไร และวิธีแก้ไขจะแก้อย่างไร ลองอ่านบทความนี้ Horoscope thaiza จะไขความจริง

     ผู้คนสมัยก่อนอาศัยภูเขาและเทือกเขาเป็นทำเลที่ตั้งทัพ ชัยภูมิเมืองเป็นภูมิปัญญาที่คนรุ่นก่อนที่มีประสบการณ์เรื่องการหาทำเลที่ตั้งมีการบันทึกเป็นสถิติไว้แล้วอาศัยความเชื่อถ่ายทอดออกมาเป็นศาสตร์ หรือวิชาความรู้ แต่การนำไปใช้ให้ประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับศิลปะของผู้ประกอบการที่จะเอาไปประยุกต์ใช้กับที่อยู่อาศัย และทำเลที่ตั้งของกิจการร้านค้า ขึ้นอยู่กับว่าจะนำภูเขาและเทือกเขาไปประยุกต์ใช้อย่างไร

     การจัดร้านค้าให้ตรงตามหลักฮวงจุ้ยอีกประการหนึ่งคือ การใช้ภาพวาดในการตกแต่งร้านค้า มีเคล็ดลับในการเลือกรูปภาพเพื่อนำมาตกแต่งกิจการร้านค้า เช่น ห้องทำงานของผู้ประกอบการ รูปภาพที่เหมาะควรใช้รูปภูเขาติดหลังโต๊ะทำงานที่มีการเก็บเงิน รับเงิน ทำบัญชีรับ-จ่าย เพื่อให้ความหมายว่า มั่นคง ทำให้มีความรู้สึกเป็นที่พักพิง เงินทองไม่ไหลออก ลักษณะของภูเขาควรจะเป็นภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้ ดอกไม้ที่สวยงามเท่านั้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถอธิบายตามหลักจิตวิทยาได้ว่า ภูเขา หรือซัวในภาษาจีนแต้จิ๋ว นั้นทำให้ผู้นั่งทำงานเกิดความรู้สึกปลอดภัย มีเกราะกำบัง ซึ่งวิทยาศาสตร์อธิบายได้ว่า ภูเขามักเป็นที่บังลม พายุ เมื่อมีการพัดเข้ามา สามารถลดความแรงลมลง ลดความรุนแรง การทำลายลง แต่ในทางตรงกันข้ามภาพหลังโต๊ะทำงานไม่ควรเป็นภาพลำธาร น้ำตก หรือภาพที่แสดงความไหลเวียนเพราะจะแทนความหมายของความเหน็ดเหนื่อย อ่อนล้า ทั้งนี้เพราะจะทำให้ผู้ที่นั่งทำงานเกิดความรู้สึกว่าตนเองเคลื่อนไหว ทำเลที่ตั้งที่อยู่อาศัยใดที่อยู่ตรงกลางหุบเขาทางฮวงจุ้ยว่าไม่ดีเพราะมีปราณซี่ กระแสลมที่ไม่ดีไหลผ่าน ทำเลที่ตั้งที่อยู่อาศัยใดที่อยู่ตรงข้ามช่องระหว่างกลางภูเขาสองลูกทางฮวงจุ้ยว่าเป็นทางผีผ่าน ผู้อยู่อาศัยจะประสบกับความตายอย่างไม่ทราบสาเหตุ

     ฮวงจุ้ยเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีมายาวนานหลายพันปีซึ่งมีผู้ศึกษาจนแตกฉานและนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างภูมิทัศน์ที่ลงตัวให้กับสิ่งปลูกสร้าง การสร้างภูมิทัศน์ที่ลงตัวคือ ศิลป์ ส่วนการวางแผนการปรับ หรือสร้างสิ่งปลูกสร้าง การเลือกทำเลที่ตั้งเพื่อการดำเนินธุรกิจแต่ละชนิดให้ประสบความสำเร็จคือ ศาสตร์ สองสิ่งนี้จะมีส่วนเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน เพราะที่พักอาศัย หรือสิ่งปลูกสร้างที่มีลมเข้ามาถึงภายในตัวอาคาร กอปรน้ำระเหยทำให้เกิดความเย็น ส่งผลให้เกิดอากาศถ่ายเท อากาศที่ถ่ายเทนี้เองจะทำให้ร่างกายของผู้ที่พักอาศัยมีสุขภาพที่ดี เพราะปอดได้รับอากาศบริสุทธิ์ ทำให้มีสุขภาพจิตที่ดี สุขภาพกายแข็งแรง มีสมองที่ปลอดโปร่ง มีความสุข สามารถคิดวางแผนธุรกิจได้ ทำให้ประสบความสำเร็จ และเราสามารถสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับธุรกิจได้โดยอาศัยศาสตร์นี้


บทความที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: