แก้ฮวงจุ้ยการค้า ที่ทำงานกับการประยุกต์สีเหลือง

แก้ฮวงจุ้ยการค้า ที่ทำงานกับการประยุกต์สีเหลือง

เทรนสีเหลืองเริ่มเป็นกระแส ทางฮวงจุ้ยมีการใช้แก้สิ่งแวดล้อม อาคารบ้านเรือน ร้านค้า และปรับเสริมคนธาตุดิน เรื่องใด และควรจะทาสีเหลืองไว้ตรงไหน บทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำ

     การใช้สีในการแก้ฮวงจุ้ยเป็นที่นิยมมาก เพราะง่าย ประหยัด และเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศของกิจการร้านค้า องค์การธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งจะต้องพิจารณาความสอดคล้อง และเข้ากันได้ของธาตุประจำตัวกับสีตามหลักเบญจธาตุ การใช้สีนอกจากจะประยุกต์ใช้กับป้ายโฆษณา และออกแบบผลิตภัณฑ์ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังสามารถใช้ออกแบบตัวอาคารกิจการ องค์การได้อีกทางหนึ่ง และยังนำมาเป็นเครื่องมือในการแก้ฮวงจุ้ยของทำเลที่ตั้งให้เกิดความสมดุลของภูมิทัศน์ และความลงตัวของสิ่งแวดล้อมภายใน ใช้เพื่อต้องการเสริมอำนาจบารมีคนที่มีธาตุประจำตัวคือธาตุดินปีมะแม ปีจอ และใช้เป็นสีของแจกัน สีของหินประดับโต๊ะเก็บเงิน โต๊ะทำงานผู้บริหาร สำหรับแก้ปัญหากิจการไม่ก้าวหน้า องค์การธุรกิจ เอกชนที่ประสบปัญหาการทำงานไม่ราบรื่น อย่างธรรมชาติของสีเหลืองเป็นสีที่สังเกตได้เด่นชัด แสดงออกถึงความสุขุม จะกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และสามารถแก้ปัญหาการคิด การวางแผน อีกทั้งผู้พบเห็นจะมีความไวต่อสีเหลืองมาก สีเหลืองเป็นสีประจำธาตุดินควรทาสีเหลืองไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ อาจใช้วอลเปเปอร์สีนวลแทน สีเหลืองจะเสริมเรื่องตำแหน่งพื้นที่ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ อาคารบ้านเรือน องค์การทางฮวงจุ้ยว่าเป็นทิศความรักความสัมพันธ์

     จากความรู้เรื่องของสีประจำตัวที่บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ของธาตุ ยังนำมาแก้ไขฮวงจุ้ยให้กับผู้ประกอบการร้านค้าที่ประสบปัญหาอันเนื่องมาจากสาเหตุของฮวงจุ้ยได้ โดยใช้หลักการพิจารณาการส่งเสริม และพิฆาตกันของธาตุต่างๆ ที่ได้ระบุมาแล้ว เช่น ธาตุน้ำจะดับธาตุไฟ เพราะไฟโดนน้ำจะดับลง สีน้ำเงินจะไม่ถูกกับสีแดง จะต้องนำสีเขียวที่เป็นสีประจำธาตุไม้มากั้น เพราะน้ำเป็นอาหารหล่อเลี้ยงไม้ ไม้เป็นเชื้อเพลิงของไฟจึงเป็นการแก้ทางเพื่อส่งเสริมและลดการพิฆาตกัน ธาตุดินปิดกั้นธาตุน้ำ สีเหลืองไม่ถูกกับสีน้ำเงินไม่ควรนำวางใช้ร่วมกัน ต้องนำสีขาวที่เป็นสัญลักษณ์ของธาตุทองมากั้นเป็นการเสริม

     สังคมของชาวตะวันออกกับความเชื่อย่อมอยู่คู่กันในทุกสมัย และอิทธิพลของสีมีผลต่อจิตใจ ความรู้สึก จนกระทั่งสร้างเป็นบรรทัดฐานทางสังคม


บทความที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: