ปรับฮวงจุ้ยบ้านเรือน แก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก

ปรับฮวงจุ้ยบ้านเรือน แก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก

แต่ละปีมีชาวไทยส่วนหนึ่งที่เสียชีวิตเพราะไข้เลือดออกโดยมียุงลายเป็นพาหนะนำโรค ทำไมไม่กำจัดยุงลาย เป็นวิธีแก้ที่สาธารณสุขแนะนำ แต่ทางวิชาฮวงจุ้ยจะแนะนำวิธีแก้ จะแก้ฮวงจุ้ยอย่างไรบทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำ

     ความสะอาดบ้านเรือน น่าอยู่อาศัย มีภูมิทัศน์ที่สวยงามสะอาดตา น่ามอง มีอากาศบริสุทธิ์ถ่ายเทได้สะดวก ทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยมีความสุข มีสุขภาพจิตที่ดี จิตใจแจ่มใส สมองปลอดโปร่ง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เพราะในทางฮวงจุ้ยเชื่อว่าสิ่งแวดล้อมดี อากาศดีจะได้รับกระแสพลังที่ดี เริ่มต้นจากเจ้าของบ้านเรือนเองเป็นหลัก ปลูกฝังวินัยในการรักษาความสะอาดให้กับคนในครอบครัว โดยให้ทุกคนเริ่มใช้เวลาเช้าก่อนวันละ 20 นาที ในการทำความสะอาด ปัดฝุ่น แยกสิ่งที่ใช้ และไม่ใช้ออกจากกัน โดยสิ่งที่ไม่ใช้จะต้องนำมาแยกอีกทีว่า สิ่งใดสามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ การที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอีกทางหนึ่ง หากนำมาใช้ได้ใหม่ให้ล้างทำความสะอาด และสิ่งที่จะต้องทิ้งให้พิจารณาว่า สามารถนำไปขายเป็นของเก่าได้หรือไม่ เช่น ลังกระดาษ ลังไม้เศษเหล็ก เพื่อให้มีพื้นที่ว่างภายในที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น เป็นการเพิ่มการไหลเวียนอากาศลดความเย็น ความอับทึบทางฮวงจุ้ยคือหยิน ที่มากเกินไป ไม่เป็นผลดีกับสุขภาพ โดยเฉพาะบริเวณกลางที่อยู่อาศัยเป็นตำแหน่งสุขภาพ ควรมีพัดลมระบายอากาศ ลดปริมาณเชื้อโรคในอากาศที่ฟุ้งกระจาย เพื่อป้องกันยุงลายพาหะนำโรคไข้เลือดออกสู่ผู้ที่อยู่อาศัย บางรายอาจหายจากโรคประจำตัวที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ ทั้งหมดที่กล่าวมานี้คือ ขั้นตอนที่ทำให้เกิดความสะอาด มีอากาศบริสุทธิ์ รับกระแสพลังไหลเวียน หรือที่เรียกว่า ซี่ ได้อย่างเต็มที่

     สุดท้ายอย่าลืม การใส่ทรายอะเบทลงในที่มีน้ำขัง และไม่ควรปล่อยให้มีน้ำขัง แอ่งน้ำใกล้อาคารบ้านเรือน การปลูกตะไคร้หอมที่มีใบเล็กเรียวทรงพุ่ม ปลูกโดยใช้เหง้าฝังลงดินเป็นว่านกันยุงรอบรั้วบ้านจะเสริมฮวงจุ้ยป้องกันโรคไข้เลือดออก


บทความที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: