ไม่น่าเชื่อ! เส้นลายมือแบบไหน กำลังจะได้สละโสด หรือ มีโอกาสแต่งงานถึง 2 ครั้ง!!

ไม่น่าเชื่อ! เส้นลายมือแบบไหน กำลังจะได้สละโสด หรือ มีโอกาสแต่งงานถึง 2 ครั้ง!!

จะทำอย่างไรดีเรือนหอและขันหมากกำลังรอคุณอยู่ เชื่อไหมว่าเส้นลายมือทุกคนไม่เหมือนกัน และจะเปลี่ยนไปตามกาลเวลาเพราะชีวิตคนทุกคนมีเกณฑ์ชะตาเปลี่ยนไป แล้วจะทำอย่างไรดีความรักคุณเริ่มสุกงอม หนุ่มที่มาคอยเฝ้าตามเอาใจคุณจะนำผู้ใหญ่มาสู่ขอ เรือนหอรออยู่เส้นลายมือจะเป็นอย่างไร บทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำ

     คนที่กำลังจะสละโสดลายมือจะพบ เส้นสมรส ทั้งสองข้าง เพราะมือซ้ายทางโหราศาสตร์ว่า คือ ฝ่ามือธรรมชาติพื้นดวงและกรรมเก่าที่ทำมา แต่ฝ่ามือขวา คือ มือที่ทางโหราศาสตร์เชื่อว่า คือ มือการกระทำ ความมุ่งมั่นวิริยะอุตสาหะ สำหรับคุณสาวๆ ที่มีแววว่าจะลงจากคานหรือสละโสด ความเชื่อคนโบราณว่าจะปรากฏเส้นสมรส ชาวบ้านเรียกว่า เส้นเนื้อคู่ เส้นที่อยู่บริเวณใต้นิ้วก้อยลากจากสันฝ่ามือออกมาจากฝ่ามือทั้งสองข้าง

     ความเชื่อคนโบราณว่า เส้นสมรสอยู่ห่างจากโคนนิ้วก้อยมากจะแต่งงานเร็วกว่าเพื่อนสาวๆ วัยเดียวกัน ขณะที่สาวใดที่เส้นสมรสอยู่ใกล้จากโคนนิ้วก้อย จะแต่งงานช้ากว่าเพื่อนสาวๆ วัยเดียวกัน ธรรมชาติคนจะมีเส้นสมรสไม่เกินสองสามเส้น แต่สาวคนมีมากกว่าความเชื่อคนโบราณว่าชีวิตคู่จะวุ่นวาย สาวคนใดมีเส้นสมรสคู่ยาวเท่ากันที่ฝ่ามือขวาดวงจะได้แต่งงานสองครั้ง สาวคนใดที่มีเส้นสมรสโค้งขึ้นไปทางโคนนิ้วก้อย ความเชื่อคนโบราณว่าคุณคือสาวที่มีแววว่าจะขึ้นคาน

     เส้นลายมือ เป็นความเชื่อที่คนโบราณบันทึกลักษณะเฉพาะบุคคลที่ไม่เหมือนกัน เชื่อว่าจะบ่งบอกสิ่งที่คาดว่าบุคคลจะเป็นในอนาคต อาจไม่แม่นยำสำหรับบางคนเพราะ สิ่งแวดล้อม กรรม การกระทำที่ทำไว้และสิ่งเร้ารอบ ๆ ตัวกำหนดเป็นอย่างอื่น


บทความที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: