5 ความเชื่อเรื่องหญิงมีประจำเดือน โบราณว่าอย่าอยู่ใกล้

5 ความเชื่อเรื่องหญิงมีประจำเดือน โบราณว่าอย่าอยู่ใกล้

1. ความเชื่อชาวฮินดู เชื่อว่า หญิงใดมีประจำเดือน เธอจะต้องถูกให้ออกไปอยู่นอกบ้านประมาณ 3 วัน แต่ปัจจุบันอาจมีการอะลุ่มอล่วยลงมาบ้าง นอกจากนี้แล้วในครอบครัวที่เคร่งศาสนามากๆ จะห้ามหญิงสาวที่มีประจำเดือนเข้าครัว ห้ามจับต้องเกลือ ห้ามไปวัด ห้ามเข้าร่วมในพิธีกรรมทางศาสนา เนื่องจากประจำเดือนของผู้หญิงเกิดจากนางปาปา (ภาษาไทยเขียนว่า นางบาป) เข้าสิงในตัวคนนั้น

2. ความเชื่อชาวกรีกโบราณ เชื่อว่า ถ้าหญิงสาวคนไหนมีประจำเดือน จะต้องขับออกจากหมู่บ้าน เพราะถือเป็นเสนียด โดยจะมีการสร้างกะท่อมไว้ให้ผู้หญิงเหล่านี้อยู่ ชาวกรีกจะเรียกว่า "กระท่อมระดู" ให้พักอยู่จนหาย ถึงจะกลับเข้ามาอาศัยในหมู่บ้านได้อีกครั้งหนึ่งและจะต้องเป็นไปเช่นนี้จนกว่าจะหมดประจำเดือนตามอายุ หรือที่เราเรียกกันว่าวัยทองหรือวัยหมดประจำเดือนนั่นเองค่ะ

3. ความเชื่อของไทย ได้มีการกล่าวห้ามผู้ชายนอนกับผู้หญิงในช่วงที่มีประจำเดือน ดังที่ว่า "...แม้นสตรีมีระดูอย่าอยู่ด้วย ถ้ามิม้วยก็มักเสียจักษุ มักเกิดมีฝีพองเป็นหนองพุ ควรทำนุบำรุงองค์ให้จงดี..."

4. ความเชื่อชาวอิสลาม มีข้อห้ามเกี่ยวกับหญิงที่เป็นประจำเดือนหลายอย่าง เช่น ห้ามแตะคัมภีร์อัลกุรอาน หรือ อย่าเดินผ่านสุเหร่า หรือ มัสยิด เพราะเชื่อว่าจะทำให้ปวดท้องหนัก โดยความเชื่อนี้มีที่มาทางศาสนาเช่นเดียวกัน

5. ความเชื่อของคนล้านนา มีข้อห้ามเกี่ยวกับหญิงที่เป็นประจำเดือนเข้าไปในพระบรมสารีริกธาตุทั้งหลาย ห้ามเก็บพืชผักในระหว่างที่มีประจำเดือน เชื่อกันว่าหากหญิงกำลังมีประจำเดือนเก็บผักจะทำให้ผักแห้งและเฉาตายลง


บทความที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: