เสริมฮวงจุ้ยร้านค้า กับวิธีบูชานางกวัก

เสริมฮวงจุ้ยร้านค้า กับวิธีบูชานางกวัก

ในทางฮวงจุ้ย จะแก้ปัญหาธุรกิจการค้าซบเซาโดยการวางอุปกรณ์ที่เคลื่อนไหวเพื่อแก้ปัญหาลูกค้าไม่เข้าร้าน อุปกรณ์ดังกล่าวจะกระตุ้นพลังแห่งการไหลเวียน ไม่ว่าเป็นอุปกรณ์น้ำพุไหลวน หรือรูปแมวนั่งกวักมือ แทนรูปเทพีนางกวัก แต่หลายคนยังไม่ทราบว่าควรวางรูปปั้นนางกวักอย่างไร บูชาอย่างไรบทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำ

     การวางรูปปั้นเทพีนางกวักที่ทางฮวงจุ้ยใช้แก้ปัญหา คือรูปปั้นเทพีสวมสไบเฉียง นั่งคุกเข่าท่าเทพธิดา ทำท่ากวักมือเรียกลูกค้าเข้าร้าน ผู้บูชาควรมีความศรัทธาการวางควรวางไว้ที่หิ้งในระดับเหนือศีรษะ ควรวางหันออกไปทางประตูร้านค้า การบูชาจะส่งผลดีเมื่อร้านค้าหันไปทางทิศเหนือเพราะทางฮวงจุ้ยกำหนดว่าทิศเหนือคือทิศโชคลาภ โดยที่ตรงกับช่องประตูอย่าให้มีสิ่งบดบัง และมีขวดน้ำแดงตั้งไว้ เปลี่ยนสัปดาห์ละครั้ง การจุดธูปบูชาควรจุดเก้าดอกขอพรทุกวันที่มีการเปิดร้านค้าขาย สมัยใหม่จะนำตุ๊กตารูปแมวมาเนะ คิเนะโก๊ะ คือแมวเชิญโชคลาภวางไว้แทน

     วิชาฮวงจุ้ยจะกระตุ้นการไหลเวียนโชคลาภเข้าร้านหลายวิธี หนึ่งในวิธีที่ผสมผสานภูมิปัญญาไทยและศาสตร์จีนคือการวางรูปปั้นนางกวัก เพราะในสมัยพุทธกาล มีบุตรีพ่อค้าวานิชย์เร่ร่อนคนหนึ่ง ชื่อสุภาวดีได้ตามบิดาตนไปทุกหนแห่งเพื่อที่จะช่วยบิดาค้าขาย และเนื่องจากความเฉลียวฉลาดขณะที่ติดตามนั้นก็ได้เรียนรู้วิธีการค้าขายจากบิดาตน จนกระทั่งพบกับพระอรหันต์รูปหนึ่งทรงพระนามว่าพระมหากัสสปะ ทรงแสดงธรรมให้ฟังและนางสุภาวดีก็ได้รับพร ให้ทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรือง อีกไม่นาน ก็ได้พบกับพระอรหันต์ทรงพระนามว่าพระสีวะลี แสดงธรรมให้ฟังอีก ต่อมาสุภาวดีได้ฟังธรรมและซาบซึ้งในรสพระธรรม และได้รับพรจากพระอรหันต์ทั้งสองพระองค์ ทำให้นางสุภาวดีทำมาค้าขายได้กำไรงดงาม เป็นที่ยอมรับของชาวบ้านจนกระทั่งนางสุภาวดีเสียชีวิตลงชาวบ้านก็ได้หล่อรูปปั้นเพื่อเคารพบูชา ขอให้ทำมาค้าขายประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดก็ตามไม่ควรขอ การตั้งความหวังไว้สูง เพราะเมื่อผู้บูชาคาดหวังสูง เพราะบังเอิญว่าผลที่ได้จากความพยายามน้อยกว่าที่คาดก็จะทำให้ผิดหวัง ผู้บูชาควรพยายามผ่าอุปสรรคการค้าด้วยตนเอง แรงศรัทธาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบันดาลความสำเร็จให้เอง


บทความที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: