สงสัยหรือไม่? บันไดบ้านแบบไหน ตามหลักฮวงจุ้ยถือว่าดี

สงสัยหรือไม่? บันไดบ้านแบบไหน ตามหลักฮวงจุ้ยถือว่าดี

วิชาฮวงจุ้ยแนะนำว่าบันไดบ้านที่คุณอยู่อาศัย อาคารสำนักงานที่คุณทำงานมีความสำคัญกับผู้อยู่อาศัย ควรเวียนซ้ายหรือเวียนขวาดี และขั้นบันไดควรมีกี่ขั้น วิชาฮวงจุ้ยว่าบันไดที่ดีควรมีลักษณะอย่างไรบทความนี้ Horoscope thaiza จะอธิบาย

     บางคนชอบบันไดที่อยู่ตรงกลางบ้าน บางคนชอบเวียนซ้าย บางคนชอบเวียนขวา ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจว่า บันไดคือสิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญในที่อยู่อาศัย เพราะจะพาผู้อาศัยสู่ชั้นสูงขึ้นไปแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าการวางตัวบันไดควรวางลักษณะอย่างไร

     วิชาฮวงจุ้ยว่าตำแหน่งมังกรเขียวและเสือขาว ควรยึดหน้าบ้านหรือหน้าอาคารสำนักงานเป็นเกณฑ์ ตำแหน่งซ้ายมือคือตำแหน่งมังกรเขียวตัวแทนแห่งการเคลื่อนไหวและเพศชาย ส่วนขวามือคือตำแหน่งเสือขาวตัวแทนความนิ่งและเพศหญิง การวางบันไดบ้านมีผลกับสุขภาพและผู้ที่อยู่อาศัย กล่าวคือบันไดควรมีที่พักบันไดอยู่ระหว่างกลาง มีไม้ปิดระหว่างขั้นไม่ควรปล่อยให้ขั้นเปลือย บันไดจะมีกี่ขั้นไม่สำคัญ การเวียนซ้ายคือบันไดที่มีลักษณะเดินขึ้นไปแล้วหยุดตรงบริเวณที่พักแล้วเลี้ยวซ้ายเหมาะกับที่อยู่อาศัยที่สามีเป็นใหญ่ อาคารสำนักงานที่มีผู้บริหารสูงสุดที่เป็นเพศชาย ร้านค้าที่ประกอบอาชีพค้าขาย การเวียนซ้ายคือการกระตุ้นตำแหน่งมังกร ส่วนการเวียนขวาคือบันไดที่มีลักษณะเดินขึ้นไปแล้วหยุดตรงบริเวณที่พักแล้วเลี้ยวขวาเหมาะกับที่อยู่อาศัยที่ภรรยาหรือผู้หญิงเป็นใหญ่ อาคารสำนักงานที่มีผู้บริหารสูงสุดที่เป็นเพศหญิง การเวียนขวาคือการกระตุ้นตำแหน่งเสือขาว ที่สำคัญไม่ควรวางไว้ตรงกลางบ้านเพราะการงาน การเงินผู้อยู่อาศัยจะไม่มั่นคง มีปัญหาเรื่องสุขภาพ

     การเวียนซ้ายหรือขวายังมีผลกับบ้านที่มีผู้สูงอายุ เพราะการเวียนซ้ายราวบันไดจะอยู่ด้านซ้ายขาขึ้น และจะอยู่ด้านขวาขาลงเหมาะกับผู้สูงอายุ การจับราวจะปลอดภัย ขั้นบันไดควรมีกระดานตั้งไม่สูงมาก จะลดความชันลง และกระดานนอนกว้าง ควรมีขนาดสัมพันธ์กับฝ่าเท้า ควรยึดผู้ที่มีฝ่าเท้ายาวที่สุดเป็นเกณฑ์ ส่วนจำนวนขั้น วิชาฮวงจุ้ยว่าควรเป็นจำนวนขั้นที่เป็นเลขคี่ชีวิตผู้อยู่อาศัยจะมีความสุข ส่วนจำนวนขั้นที่เป็นเลขคู่เป็นผลร้ายเป็นบันไดผี

     การขึ้นบันไดควรเดินทีละขั้นไม่ควรข้ามขั้น การวางตัวบันไดมีผลกับสุขลักษณะเพราะ การวางบันไดที่ดีจะมีผลทำให้ผู้อยู่อาศัยสะดวกสบาย ปลอดภัยแต่ทางตรงกันข้าม การวางตัวบันไดผิดส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยมีอุบัติเหตุได้ ฮวงจุ้ย เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีมายาวนานหลายพันปี ซึ่งมีผู้ศึกษาจนแตกฉานและนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างภูมิทัศน์ที่ลงตัวให้กับสิ่งปลูกสร้างอย่างการวางตำแหน่งบันไดที่วิชาฮวงจุ้ยแนะนำ เพื่อเป็นการปรับความสมดุลของมนุษย์กับสภาพแวดล้อมอย่างสมดุล


บทความที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: