แก้ฮวงจุ้ยโรคร้าย ในที่อยู่อาศัย

แก้ฮวงจุ้ยโรคร้าย ในที่อยู่อาศัย

สงสัยไหมว่าคนสมัยใหม่ทำไมร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง โรคภัยเบียดเบียนป่วยบ่อยอายุไม่ค่อยยืน จะแก้โรคร้ายอย่างมะเร็งปอด ภูมิแพ้ และโรคร้ายอื่น ๆ โดยปรับที่อยู่อาศัยใหม่ที่บทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำ

     การมีที่อยู่อาศัย ออฟฟิตที่ทำงานที่มีความสะอาด น่าอยู่อาศัย มีภูมิทัศน์ที่สวยงามสะอาดตา น่ามอง มีอากาศบริสุทธิ์ถ่ายเทได้สะดวก ทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยมีความสุข มีสุขภาพจิตที่ดี จิตใจแจ่มใส สมองปลอดโปร่ง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เพราะในทางฮวงจุ้ยถือว่าสิ่งแวดล้อมดี อากาศดีจะได้รับกระแสพลังที่ดี เริ่มต้นจากตัวผู้อยู่อาศัยเองเป็นหลัก เริ่มปลูกฝังวินัยในการรักษาความสะอาดให้ครอบครัว คนทำงาน โดยให้ทุกคนเริ่มใช้เวลาก่อนทำงาน เริมกิจวัตรประจำวัน วันละ 5-20 นาที ในการทำความสะอาด ปัดฝุ่น แยกสิ่งที่ใช้ และไม่ใช้ออกจากกัน โดยสิ่งที่ไม่ใช้จะต้องนำมาแยกอีกทีว่า สิ่งใดสามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ ให้ล้างทำความสะอาด เพื่อให้เกิดพื้นที่ว่างภายในเพิ่มขึ้น กระตุ้นพลังซี่ เคลื่อนไหวเพราะมีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่นั้น และลดปริมาณเชื้อโรคในอากาศที่ฟุ้งกระจาย เพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บของผู้อยู่อาศัย ในกรณี ผู้ประกอบการร้านค้าจะมีการเก็บวัตถุดิบ หรือสินค้าคงคลังเพื่อการผลิตหรือจำหน่าย ในกรณีที่ไม่มีการวางสิ่งของรกรุงรัง กีดขวางการทำงานทำให้ลดเวลาในการหาสินค้าเพื่อจำหน่ายตามความต้องการของลูกค้าลงคือ ความสะดวก ทั้งนี้การลดเวลาในการหาสินค้าเพื่อจำหน่าย ทำให้ลูกค้าแต่ละรายไม่ต้องรอนานอีกด้วย ลูกค้าจะเกิดความรู้สึกที่ดี ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการบริการที่รวดเร็ว นอกจากนี้ทำให้ผู้ประกอบการสามารถทราบได้ทันที เมื่อสินค้าสูญหาย เป็นการเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันการโจรกรรมจากผู้ไม่ประสงค์ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ สินค้าบางชิ้นอาจมีฝุ่นจับเนื่องจากการค้างสต็อกมาเป็นเวลานานจะถูกทำความสะอาด ลดความเสียหายอันเกิดจากความเก่าของสินค้าลงได้ ผู้อยู่อาศัยบางรายอาจหายจากโรคประจำตัวที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจทั้งหมดที่กล่าวมานี้

     จัดอุปกรณ์อำนายความสะดวกที่ใช้ไว้เรียงชิดฝา อะไรที่แขวนได้ควรแขวนไม่ควรวางระเกะระกะเหลือที่ว่างทางเดินในที่อยู่อาศัยจะกระตุ้นเสริมดวงการเงิน และบรรเทาโรคร้าย อย่างมะเร็งปอด ภูมิแพ้ และโรคทางจิต เพราะอากาศบริสุทธิ์จะถ่ายเทได้สะดวก ส่งผลเรื่องสิ่งแวดล้อมดี อากาศดีจะได้รับกระแสพลังที่ดี


บทความที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: