วิธีใช้สีเหลืองแก้ฮวงจุ้ย กิจการร้านค้าซบเซา

วิธีใช้สีเหลืองแก้ฮวงจุ้ย กิจการร้านค้าซบเซา

สภาพเศรษฐกิจเมืองไทยอยู่ในเกณฑ์ที่ย่ำแย่ การค้าซบเซา การแก้ฮวงจุ้ยคือวิธีที่ชาวจีนจะใช้แก้ปัญหา เพราะการจัดภูมิทัศน์อยู่คู่กับสังคมชาวจีนทุกสมัย และอิทธิพลสีเหลืองมีผลต่อจิตใจ ความรู้สึก จนกระทั่งถูกสร้างเป็นบรรทัดฐานทางสังคม แล้วการแก้ฮวงจุ้ยโดยสีเหลืองมีผลอย่างไร ใช้แก้ฮวงจุ้ยอะไร บทความนี้ Horoscope thaiza จะอธิบาย

             ศาสตร์เบญจธาตุให้ความสำคัญของสีเพราะทิศทางที่ถูกต้องนั้นหาได้ยากยิ่ง ต้องนำเอกลักษณ์เรื่องสีมาช่วยแก้ไข แต่งเสริมให้สถานที่ หรือจุดที่ต้องการนั้นมีความเหมาะสมได้รับกระแสการเกื้อกูลผสมผสานเพื่อเพิ่มพลังที่ดี การใช้สีเหลืองในการแก้ฮวงจุ้ยเป็นที่นิยมมาก เพราะง่าย สะดวก ประหยัดที่จะแก้ฮวงจุ้ยที่ไม่ดีและเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศของกิจการร้านค้า ซึ่งจะต้องพิจารณาความสอดคล้อง และเข้ากันได้ธาตุประจำตัวประเภทสินค้าและบริการนั้นกับสีตามหลักเบญจธาตุ การใช้โดยเฉพาะสีเหลืองตัวแทนธาตุดิน ธาตุแห่งหลักฐานความมั่นคงตามความเชื่อโหราศาสตร์ฮวงจุ้ย สีเหลืองใช้เพื่อต้องการเสริมดวงประเภทร้านค้าที่ประกอบการวัสดุก่อสร้าง เครื่องใช้ที่ทำจากดิน การค้าอัญมณี สำหรับแก้ปัญหากิจการไม่ก้าวหน้าโดยสีเหลืองเป็นสีที่สังเกตได้เด่นชัด แสดงออกถึงความสุขุม จะกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และสามารถแก้ปัญหาการคิด การวางแผน อีกทั้งผู้พบเห็นจะมีความไวต่อสีเหลืองมาก

     ดังนั้นร้านค้าประสงค์จะแก้ฮวงจุ้ยที่สาเหตุจากพนักงานทำงานไม่มีประสิทธิภาพ ทุจริตคอรัปชั่นกับหน้าที่การงานควรเลือกทาสีเหลืองไว้ทิศตะวันตกเฉียงใต้หรืออาจใช้ผ้าม่านแทน สีเหลืองจะกระตุ้นโฮโมนจากร่างกายทำให้มีจิตใจความหนักแน่น ไม่อ่อนไหวกับสิ่งเร้า ลดดีกรีรากเหง้าปัญหาที่เกิด

     กิจการด้านทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ จัดสวน ขายอาหารสัตว์ เครื่องมือเกษตรควรเลือกสีเหลืองไว้บนโลโก้จะเสริมเรื่องผลิตภัณฑ์ และการออกแบบผลิตภัณฑ์ใช้สีเขียวจะเสริมดวงให้สินค้านั้นเพราะสีเหลืองคือตัวแทนธาตุดิน

     สีเหลือง เป็นสีประจำราชวงศ์ฮ่องเต้จีนโบราณทุกราชวงศ์ คือตัวแทนแห่งความมั่นคง อำนาจ บารมียังใช้ปรับ ฮวงจุ้ยป้ายโฆษณา ป้ายองค์การไม่น่าสนใจให้สนใจได้โดยทาสีเหลืองไว้ที่กรอบนอก เหมาะกับป้ายสี่เหลี่ยมจตุรัสทางฮวงจุ้ยเชื่อว่าจะเสริมเรื่องความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นเรื่องสีเหลืองใช้คู่กับสีแดงจะเสริมกันเพราะ สีแดงคือตัวแทนธาตุไฟจะส่งเสริมสีเหลืองธาตุดิน


บทความที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: