วิธีแก้เคล็ดบ้านอยู่ใกล้วัด ฮวงจุ้ยไม่ดี รีบจัดการด่วน!

วิธีแก้เคล็ดบ้านอยู่ใกล้วัด ฮวงจุ้ยไม่ดี รีบจัดการด่วน!

การที่มีที่อยู่อาศัยใกล้กับวัดเป็นฮวงจุ้ยที่ไม่ดี เพราะวัดสมัยก่อนมีความศักดิ์สิทธิ์มีการจุดธูปจุดเทียน วัดเป็นเส้นทางผ่านวิญญาณภูตผีและวัดจีนมีการไหว้เจ้า เผากระดาษเงินกระดาษทอง หลังจากไหว้ทำให้เกิดควันไฟจากการเผาไหม้เข้ามายัง ที่อยู่อาศัยทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ สายตา และอาจเกิดอัคคีภัยได้ง่าย ตลอดจนยังเกิดสารพิษตะกั่วจากการเผากระดาษเงินกระดาษทอง แล้วจะแก้ฮวงจุ้ยอย่างไร บทความนี้ Horoscope thaiza จะอธิบาย

     วิชาฮวงจุ้ยให้หลีกเลี่ยงศาลเจ้าและวัดไม่ควรอยู่ใกล้ที่อยู่อาศัย กรณีที่อยู่อาศัยอยู่บริเวณนั้นจะส่งผลเสียต่อสุขภาพ และวัดเป็นศูนย์รวมคนในชุมชนใกล้เคียง กิจกรรมมากมายต้องมาทำที่วัดเช่น ประเพณีเวียนเทียนสำหรับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันพระ งานศพ การเผาศพบางจังหวัดอาจต้องจุดพลุเสียงดังและควันไฟจากเตาเผาศพ เกิดผลเสียกับสุขภาพผู้อยู่อาศัยการสัญจรการคมนาคมจะส่งผลให้เกิดความวุ่นวาย ไม่สงบ คนรู้จักมาแวะทำธุระที่บ้านร้านค้า ที่อยู่อาศัยบ่อยครั้งทำให้เจ้าของบ้านต้องทำความสะอาดบ่อย เพราะสกปรกง่าย

     ธรรมเนียมไทยแต่ละปีมีกิจกรรมที่ผู้คนต้องมาวัด ทำกิจกรรมที่วัดมากมายอาจส่งผลเรื่องความไม่สงบที่อยู่อาศัย ควรแก้ฮวงจุ้ยกรณีหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยปลูกต้นไม้ที่โตเร็ว ทำที่แขวนไม้แขวนมงคล และปลูกต้นไม้ล้มลุกมงคล บริเวณที่อยู่อาศัย ปิดการสังเกตจากวัดมิให้คนสังเกตได้อย่างชัดเจน หรือมีสิ่งป้องกันการสังเกตโดยตรงจากคนภายนอก อาจเป็นเหล็กกั้นหรือผ้าม่านสีแดง กรณีร้านค้าอาจเปลี่ยนกลวิธีจำหน่ายเครื่องสังฆภัณฑ์ และจำหน่ายอาหารแบบริมฟุตบาทหรือสตรีทฟูต

     วิชาฮวงจุ้ยแฝงภูมิปัญญา ป้องกันเรื่องที่ไม่ดีอาจเกิดกับผู้คน และการมีที่อยู่อาศัยใกล้วัด ฮวงจุ้ยที่ไม่ดี เป็นภูมิปัญญาของคนรุ่นก่อนที่มีประสบการณ์โดยมีการบันทึกไว้แล้วอาศัยความเชื่อออกมาเป็นศาสตร์หรือวิชาความรู้ แต่การนำไปใช้ให้ประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับศิลปะที่ผู้คนจะเอาไปประยุกต์ใช้กับที่อยู่อาศัย และทำเลที่ตั้งของกิจการร้านค้าของตนเอง โดยมิใช่ความเชื่อแบบไร้แก่นสาร


บทความที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: