ทำไมห้ามหญิงมีครรภ์ เข้าร่วมพิธีกินเจ

ทำไมห้ามหญิงมีครรภ์ เข้าร่วมพิธีกินเจ

ประเพณีกินเจคือประเพณีที่ชาวจีนตระหนักเรื่องกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด เพราะคนสมัยก่อนเชื่อว่าการกินเจคือพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ มีการห้ามมากมายโดยเฉพาะห้ามหญิงมีครรภ์เข้าร่วมพิธีกินเจ เพราะอะไรทำไมต้องห้าม บทความนี้ Horoscope thaiza จะอธิบาย

     การกินเจนั้นมีข้อกำหนดว่างดเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์จำพวก เนย ไข่ นมซึ่งอาหารเหล่านี้มีประโยชน์แก่ทารกในครรภ์ที่พืชผักบางชนิดไม่มีหรือมีในน้อย โดยเฉพาะวิตามินบีสิบสองที่พบในเนื้อสัตว์เท่านั้น การกินเจเป็นอุปสรรคกับหญิงมีครรภ์เพราะจะต้องรับสารอาหารจากอาหารหลักห้าหมู่ให้ครบ อีกทั้งการประกอบพิธีในโรงเจจะต้องมีการลุก นั่ง และเดิน จะต้องร่วมพิธีในโรงเจ การเดินหรือการร่วมทำกิจกรรมต่อหน้าองค์เก๋าอ๊วงฮุกโจ้ว คือองค์ประธานเทพเจ้า ในพิธีกินเจ ฉะนั้น ชาวจีนโบราณกำหนดความเชื่อว่าหญิงมีครรภ์ไม่ควรร่วมพิธีกินเจ นอกจากหญิงมีครรภ์แล้วคนจีนโบราณยังห้ามหญิงขณะกำลังมีประจำเดือนร่วมพิธี เพราะคนจีนโบราณเชื่อว่าการมีประจำเดือนร่างกายไม่สะอาด ร่างกายจะขับเลือดเสียออกจากอวัยวะเพศหญิงจัดว่าสิ่งสกปรก ฉะนั้นหญิงมีครรภ์และขณะกำลังมีประจำเดือน ไม่ควรเข้าร่วมเนื่องจากการกินเจ

     หญิงมีครรภ์ที่ยังมีอายุครรภ์น้อย อยากจะกินเจควรกินเจอยู่ที่บ้านเท่านั้นควรหาวิตามินเสริม ควรปรึกษาสูติแพทย์ ไม่สวมเสื้อผ้าฉูดฉาด สวมชุดขาว เนื่องจากการสวมเสื้อผ้าเกิดผลทางจิตวิทยากับผู้กินเจ ผู้กินเจอาจไม่สำรวมเผลอไปกินอาหารต้องห้าม และการสวมชุดขาว ทางจิตวิทยาเรื่องสี สีขาวจะเสริมเรื่องการชำระจิตใจบริสุทธิ์

     การร่วมเทศกาลกินเจ คือพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ ผู้กินเจไม่ควรทำเล่น ตระหนักเรื่องการห้าม จะส่งผลให้การกินเจได้ผลบุญสูงสุด


บทความที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: