การแก้ฮวงจุ้ยร้ายในสวน ด้วยดอกบัว

การแก้ฮวงจุ้ยร้ายในสวน ด้วยดอกบัว

ปัญหาคือสิ่งที่มนุษย์คาดหวังอะไรไว้แต่ไม่สมหวัง ปัญหามีมากมาย อย่างความขัดแย้ง ความรัก การงาน การเงินซึ่งมีมานานแสนนาน เรียกกันว่าอยู่กับมนุษย์แบบแยกไม่ออก แต่เชื่อไหมว่าวิชาฮวงจุ้ยมีวิธีการจัดสวนด้วยดอกบัวแก้ปัญหาที่ประสบได้ บทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำ

     ครอบครัวที่ทะเลาะกัน ครอบครัวใดที่สามี ภรรยา พี่น้อง ญาติสนิทที่ต้องอาศัยครอบครัวเดียวกัน แต่มีเรื่องขัดแย้งกันควรจัดสวนแก้ฮวงจุ้ยโดยนำอ่างน้ำใส่ดอกบัวไว้ในสวน เลือกบัวสีขาวอย่างพันธุ์บุณฑริกตั้งไว้ทางทิศเหนือเพราะคือทิศประจำธาตุน้ำ ธาตุที่มีลักษณะอ่อนไหว หรือเลือกบัวจงกลนีไว้ทางทิศตะวันออกทิศประจำธาตุไม้ ไม่ควรเลือกวิธีขุดสระทางทิศเหนือเพราะจะขัดกันเอง ธาตุดินจะเก็บกักน้ำ

     ปัญหาขัดแย้งในที่ทำงาน เหตุดอกบัวคือพืชที่เกิดแต่ตมแต่บานเหนือน้ำ ทางฮวงจุ้ยนำมาจัดสวนแก้ปัญหาความขัดแย้งไม่ว่าในครอบครัวและองค์การเพราะการทำงานแบบมนุษย์เงินเดือนในบริษัทหรือองค์การส่วนใหญ่เป็นการทำงานที่จะต้องอาศัยความคิดเป็นหลัก และเมื่อแต่ละคนมีการใช้ความคิด ย่อมเป็นไปได้ที่ความคิดนั้นมันไม่ตรงกันก็ย่อมเกิดความขัดแย้งกันได้เป็นเรื่องธรรมดา เลือกอ่างบัวสีน้ำเงินเลือกบัวสีขาวพันธุ์บุณฑริกตั้งไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เพราะคือทิศความสัมพันธ์ สีน้ำเงินจะกระตุ้นความสามัคคีกันในที่ทำงาน

     การงานการเงินติดขัด ใครที่มีสวนในที่อยู่อาศัยแต่ประสบปัญหาการเงินติดขัด การงานไม่รุ่งเรือง ควรเลือกอ่างน้ำใส่บัวหลวง ตั้งไว้ทางทิศเหนือเพราะคือทิศแห่งโชคลาภ ติดน้ำพุเลือกชนิดที่กระแสน้ำไหลต่อเนื่องไว้ข้าง ๆ จะเสริมโชคลาภการงานการเงิน

     การวางอ่างน้ำใส่ดอกบัวไว้ในสวนรอบบริเวณสวนรอบ ๆ ที่ตำแหน่งดังกล่าวจะแก้ปัญหาได้เพราะการจัดสวนที่ทำงานหรือที่บ้านเป็นการเสริมดวงฮวงจุ้ย เรื่องต่าง ๆได้ อยู่กับการเลือกพืชชนิดใดปลูกไว้ที่ตำแหน่งตรงตามฮวงจุ้ย อาศัยความสมดุลระหว่างสามสิ่งคือคน ผู้อาศัย ฟ้าลิขิต ดินฮวงจุ้ยที่เหมาะสม


บทความที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: