วิธีจัดฮวงจุ้ยในสวนใหม่ เสริมมงคลเรื่องความสามัคคี

วิธีจัดฮวงจุ้ยในสวนใหม่ เสริมมงคลเรื่องความสามัคคี

คนรวมกลุ่มกันจนสร้างสังคมเมื่อใด ย่อมมีความขัดแย้ง ไม่ว่าจะอยู่ในองค์การ ครอบครัว เชื่อไหมว่าวิชาฮวงจุ้ยมีคำสอนเรื่องการจัดสวนแก้ปัญหาได้ เพราะจะกระตุ้นปราณซี่ที่ดี ลดการหมุนเวียนร้าย ๆบทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำ

     ครอบครัว องค์การ บริษัทใดที่เกิดเรื่องขัดแย้งกัน มีวิธีจัดสวนแก้ฮวงจุ้ยโดยปลูกต้นไผ่กวนอิม พืชขนาดเล็กปลูกง่ายปลูกไว้ทางทิศตะวันออกที่บริเวณรั้วบ้าน คนในครอบครัวและพนักงานในองค์การจะสามัคคีกัน ซื่อสัตย์มีคุณธรรม

     ปลูกต้นมะลิ เพราะสีขาวบริสุทธิ์กลิ่นหอม ส่งเสริมให้คนในที่อยู่อาศัยบริสุทธิ์กระตุ้นความรักกันและกัน ควรปลูกรอบ ๆ บริเวณทางเข้าสวน

     นำอ่างน้ำใส่ดอกบัวไว้ในสวน เลือกบัวสีขาวอย่างพันธุ์บุณฑริกตั้งไว้ทางทิศเหนือเพราะคือทิศประจำธาตุน้ำ ธาตุที่มีลักษณะอ่อนไหว หรือเลือกบัวจงกลนีไว้ทางทิศตะวันออกทิศประจำธาตุไม้ ไม่ควรเลือกวิธีขุดสระเพราะดินจะเก็บกักน้ำ

     วิชาฮวงจุ้ยว่าดอกบัวคือพืชที่เกิดแต่ตมแต่บานเหนือน้ำ เมื่อนำมาจัดสวนจะแก้ปัญหาความขัดแย้งไม่ว่าในครอบครัวหรือองค์การเพราะการทำงานแบบมนุษย์เงินเดือนในบริษัทหรือองค์การส่วนใหญ่เป็นการทำงานที่จะต้องอาศัยความคิดเป็นหลัก และเมื่อแต่ละคนมีการใช้ความคิด ย่อมเป็นไปได้ที่ความคิดนั้นมันไม่ตรงกันก็ย่อมเกิดความขัดแย้งกันได้ การวางอ่างน้ำใส่ดอกบัว ปลูกไผ่กวนอิม และต้นมะลิไว้ในสวนรอบบริเวณสวนรอบ ๆองค์การที่ตำแหน่งดังกล่าวจะแก้ปัญหาได้เช่นกัน

     คราใดที่อยู่อาศัย ที่ทำงานไม่สมดุล ไม่มีการหมุนเวียนที่ดี การปลูกต้นไม้การจัดสวนที่ทำงานหรือที่บ้านเป็นการเสริมดวงฮวงจุ้ย เรื่องต่าง ๆได้ อยู่กับการเลือกพืชชนิดใดปลูกไว้ที่ตำแหน่งตรงตามฮวงจุ้ย อาศัยความสมดุลระหว่างสามสิ่งคือคน ผู้อาศัย ฟ้าลิขิต ดินฮวงจุ้ยที่เหมาะสม


บทความที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: