ตั้งอ่างน้ำล้นเสริมฮวงจุ้ยการค้าซบเซา

ตั้งอ่างน้ำล้นเสริมฮวงจุ้ยการค้าซบเซา

หลายคนคงเคยสังเกตอ่างน้ำที่มีลักษณะกลมมน แล้วมีเครื่องจักรกลขับเคลื่อนน้ำไหลผ่านจนล้นแล้ววนน้ำไหลผ่านซ้ำ ๆ คล้ายน้ำล้น ทราบไหมว่าคืออุปกรณ์เสริมฮวงจุ้ยร้านค้าใช้แก้ปัญหาร้านค้าซบเซา กระตุ้นร้านค้าให้ขายดี แล้ววิธีวาง วางตรงไหน ทิศใดเหมาะสม มีการห้ามอย่างไร ร้านค้าแบบไหนควรวางบทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำ

     สายน้ำวิชาฮวงจุ้ยคือสัญลักษณ์ความเจริญรุ่งเรือง เพราะเมื่อมีกระแสน้ำพวยพุ่ ขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างสวยงาม ศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยให้ความหมายว่าเจริญงอกงาม แต่กิจการใดที่มีการจำกัดพื้นที่ ไม่ว่าจะกิจการขนาดเล็ก ร้านค้าขนาดย่อมดำเนินการอยู่การติดตั้งน้ำพุอาจไม่เหมาะสม ซินแสจึงนำอุปกรณ์เสริมฮวงจุ้ยอย่างอ่างน้ำล้น ที่มีกระแสน้ำไหลล้นวนมาติดตั้งแทน น้ำล้นควรที่จะมีการไหลล้นออกอย่างต่อเนื่อง ไม่ควรไหลๆ หยุดๆ ไม่ควรให้ขาดระยะ

     ร้านค้าที่อยากจะการติดตั้งควรหันไปทางทิศเหนือ ทิศตะวันออกเพราะทางฮวงจุ้ยว่าคือทิศธาตุน้ำและธาตุไม้ น้ำจะส่งเสริมทิศทั้งสองให้เจริญรุ่งเรืองแต่ร้านค้าที่หันไปทางทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ไม่ควรติดตั้งเพราะทางฮวงจุ้ยว่าคือทิศธาตุไฟและธาตุดินจะพิฆาตกัน

     ที่แท้จริงแล้วที่อยู่อาศัย หรือบ้านที่มีการอากาศหมุนเวียนดี จะน่าอยู่ ร่มรื่น มีอากาศบริสุทธิ์ปอดทำงานปกติ ทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยมีสุขภาพดีแข็งแรง มีพลานามัยสมบูรณ์ ธาตุเหล็กจะสร้างเม็ดเลือดแดงได้ดี การมีอากาศหมุนเวียนทำให้เกิดภาวะสมดุลทั้งร่างกายและสิ่งแวดล้อม ผู้ที่อยู่อาศัยจึงไม่ค่อยเจ็บป่วย ไม่ต้องเสียเงินค่ารักษาพยาบาลทำให้เงินทองไม่ไหลออก ศาสตร์แห่งความสมดุลที่เรียกว่า ฮวงจุ้ย จะแนะนำวิธีการจัดแต่ง เสริมปรับปรุงสิ่งปลูกสร้างความสร้างความสมดุล และความลงตัว ปรับสิ่งที่ไม่สมดุลให้เสริมดวง

     ผู้อยู่อาศัย และทำเลที่ตั้งร้านค้า แต่อย่าลืมว่าธุรกิจทำเลที่ตั้งคือปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจ โดยผู้ประกอบการธุรกิจแต่ละประเภทจะใช้ทำเลที่ตั้งเป็นกลยุทธ์สำคัญในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านต่างๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะธุรกิจของตน กล่าวคือผู้ใดมีทำเลดีลูกค้ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะมาซื้อมาใช้บริการ ย่อมมีแนวโน้มจะประสบความสำเร็จในธุรกิจไปกว่าครึ่ง เพราะฉะนั้นเทคนิคอย่างไรที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ นอกจากการเสริมฮวงจุ้ยแล้วคือ ทำเล


บทความที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: