คนโบราณว่ากินเจจะได้อานิสงค์สมบูรณ์ ควรทราบวิธีบูชาเจ้าแม่กวนอิม

คนโบราณว่ากินเจจะได้อานิสงค์สมบูรณ์ ควรทราบวิธีบูชาเจ้าแม่กวนอิม

คนจีนเริ่มมีความเชื่อเรื่องการกินเจมาตั้งแต่สมัยเจ้าแม่กวนอิมยังไม่ตรัสรู้สำเร็จพระมหาโพธิสัตว์ ฉะนั้นคนกินเจจะศรัทธาเจ้าแม่กวนอิม กราบไหว้ในพิธีกินเจแต่คนรุ่นใหม่ยังไม่ทราบวิธีบูชาเจ้าแม่กวนอิมตามแบบฉบับจีนโบราณ บทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำ

     เจ้าแม่กวนอิมทรงมีเมตตาสูงสุด ทรงเอื้ออารีแด่มวลมนุษย์ผู้ที่มากราบไหว้บูชา ผู้ใดบนบานจะสำเร็จอันพึงประสงค์ พระองค์จะปัดเป่าภัยอันตรายให้พ้นไป ได้อย่างอัศจรรย์แค่ตั้งจิตที่แน่วแน่จะสำเร็จดั่งใจที่หวังไว้ทุกประการ ในวัดจีนและโรงเจจะปรากฏรูปปั้นศักดิ์สิทธิ์เจ้าแม่ทั้งสิ้น แต่สำหรับคนที่อยากจะบูชาที่บ้านควรเลือก องค์ที่มีหน้าตักขนาดเล็กควรวางไว้ต่ำกว่าหิ้งพระ แล้วนำดอกบัวสีชมพู เก้าดอก ธูป เก้าดอก เทียนสองเล่ม ส้มสาลี่อย่างละ สี่ผล เพิ่มผลไม้ได้ตามฐานะผู้ที่กราบไหว้บูชา แต่ห้ามมะม่วง มังคุด และพุทรา ขนมเปี๊ยะ น้ำชาสี่จอก

     ในวันที่หนึ่งและสิบห้าตามปฏิทินจันทรคติจีน ให้ไหว้น้ำชา ผลไม้ตามฐานะ ใครที่คิดจะบูชาเจ้าแม่กวนอิมควรละเว้นการกินเนื้อวัว มีคติความเชื่อคนจีนโบราณว่าผู้ใดที่ศรัทธากราบไหว้อยู่สม่ำเสมอ ขอพรแล้วจะสำเร็จ ดั่งใจหวังต้องบนบานว่าเมื่อได้ในสิ่งที่ตนหวังแล้วจะไม่กินเนื้อวัวตลอดชีวิต ผู้นั้นจะได้พรสมใจ สำหรับเทศการกินเจอย่าลืมไปกราบที่หิ้งเจ้าแม่ในโรงเจด้วยเสมอ

     เจ้าแม่กวนอิมตามความเชื่อคนจีนมีหลายปรางค์ แต่ละปรางค์มีความหมายลึกซึ้งและแฝงปรัชญาการใช้ชีวิตทั้งสิ้น และเชื่อว่าผู้ใดกินเจแล้วกราบไหว้เจ้าแม่กวนอิมจะได้บุญสูงสุด


บทความที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: