New normal แก้ฮวงจุ้ย เพิ่มกระแสการไหลเวียนในออฟฟิต

New normal แก้ฮวงจุ้ย เพิ่มกระแสการไหลเวียนในออฟฟิต

โรคระบาดยังไม่หมดสิ้นไปจากโลกนี้ การเว้นระยะห่างและการเพิ่มการไหลเวียนภายในที่ทำงานยังคงความสำคัญอยู่ และความสำเร็จ ความก้าวหน้าองค์การ ต้องอาศัยฮวงจุ้ยที่ดีด้วย เพราะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ในแต่ละปีที่มีหลายรสชาติหลายรูปแบบแบบสุข เศร้าเหงาและทุกข์ เรียกกันว่าทั้งปีต้องมีทั้งเสียงหัวเราะและน้ำตา ปีใหม่แล้วต้องปรับฮวงจุ้ยออฟฟิต แก้เรื่องร้าย ฉะนั้นบทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำ

     ก่อนจะปรับฮวงจุ้ยต้องทำความสะอาดก่อนเพราะภูมิทัศน์ที่สวยงามสะอาดตา น่ามอง มีอากาศบริสุทธิ์ไหลเวียนได้สะดวก ทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยมีความสุข มีสุขภาพจิตที่ดี จิตใจแจ่มใส สมองปลอดโปร่ง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เพราะในทางฮวงจุ้ยถือว่าสิ่งแวดล้อมดี อากาศดีจะได้รับกระแสพลังที่ดี เริ่มต้นจากตัวผู้บริหารเองเป็นหลัก ปลูกฝังวินัยในการรักษาความสะอาดให้กับพนักงาน โดยให้ทุกคนเริ่มใช้เวลาก่อนทำงานวันละ 5 นาที ในการทำความสะอาด ปัดฝุ่น แยกสิ่งที่ใช้ และไม่ใช้ออกจากกันหากนำมาใช้ได้ใหม่ให้ล้างทำความสะอาด กระบวนการแยกของที่ใช้กับไม่ใช้ตามที่กล่าวมาคือ การสะสาง เพื่อให้เกิดพื้นที่ว่างภายในร้านค้าเพิ่มขึ้น กระตุ้นพลังซี่เคลื่อนไหวเพราะมีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่นั้น และลดค่าใช้จ่ายในการเช่าโกดังเก็บสินค้า มีพื้นที่ว่างเว้นระยะได้มากขึ้น

     ในกรณีที่ไม่มีการวางสิ่งของรกรุงรัง กีดขวางการทำงานทำให้ลดเวลาในการหาสินค้าเพื่อจำหน่ายตามความต้องการของลูกค้าลงคือ ความสะดวก ทั้งนี้การลดเวลาในการหาสินค้าเพื่อจำหน่าย ทำให้ลูกค้าแต่ละรายไม่ต้องรอนานอีกด้วย ลูกค้าจะเกิดความรู้สึกที่ดี ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการบริการที่รวดเร็ว นอกจากนี้ทำให้ผู้ประกอบการสามารถทราบได้ทันที เมื่อสินค้าสูญหาย เป็นการเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันการโจรกรรมจากผู้ไม่ประสงค์ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ สินค้าบางชิ้นอาจมีฝุ่นจับเนื่องจากการค้างสต็อกมาเป็นเวลานานจะถูกทำความสะอาด ลดความเสียหายอันเกิดจากความเก่าของสินค้าลงได้ การที่ร้านค้าทำความสะอาดง่ายน่าดู สามารถลดปริมาณเชื้อโรคในอากาศที่ฟุ้งกระจายในร้านค้า เพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บในที่ทำงาน พนักงานอาจหายจากโรคประจำตัวที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ

     ทั้งหมดที่กล่าวมานี้คือ ขั้นตอนที่ทำให้เกิดความสะอาด ทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นตัวผู้บริหารเอง หรือพนักงาน แก้เรื่องร้ายกระตุ้นซี่พลังที่ดี เป็นการเรียกลูกค้าสำหรับองค์การ


บทความที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: