เลือกทำบุญสังฆทานอะไรจะเสริมดวงดี รับปีใหม่

เลือกทำบุญสังฆทานอะไรจะเสริมดวงดี รับปีใหม่

วันขึ้นปีใหม่ คนไทยส่วนใหญ่จะเลือกไปทำบุญที่วัดเพราะคติความเชื่อคนไทยโบราณว่าจะเสริมดวงดี แก้ดวงร้ายรับปีใหม่และธรรมเนียมไทยจะชอบนำสังฆทานไปทำบุญที่วัด แต่บางคนไม่ทราบว่าจะนำอะไรไป แก้ดวงร้ายที่ตนเองประสบอยู่ วันนี้ Horoscope thaiza อยากจะแนะนำลองอ่าน

     ยาและเครื่องเวชภัณฑ์ ใครที่ตลอดปีที่ผ่านมามีสุขภาพกายไม่แข็งแรง เจ็บป่วยบ่อย สามวันดีสี่วันไข้ และกลัวโรคระบาดติดต่อ การนำเครื่องยาต่าง ๆ ที่พระสงฆ์ต้องใช้ยามปฏิบัติกิจสงฆ์ ทำสังฆทานไปทำบุญที่วัด จะบรรเทาโรคภัยแก่พระภิกษุที่มีอาการอาพาธคนโบราณว่าจะเสริมดวงดีแก้ดวงร้ายส่งผลให้สุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคติดต่อ

     ยาสีฟัน แปรงสีฟัน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่มีคู่อริที่เกิดจากการพูดจาไม่ไพเราะ และมีกลิ่นปาก ฟันไม่สวย ฟันหน้าเรียงไม่สม่ำเสมอจนต้องอาศัยศัลยกรรมจัดฟัน การนำยาสีฟันและแปรงสีฟันทำสังฆทานไปทำบุญที่วัด คนโบราณว่าจะบรรเทากรรมที่กล่าว และโรคฟัน

     ใบชา เนื่องจากชามีเอกลักษณ์เด่นชัดคือความหอม และคนเฒ่าคนแก่เชื่อว่าชาคือเครื่องที่เซ่นไหว้เทพเจ้า เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีอาชีพค้าขาย ทำสังฆทานไปทำบุญที่วัด เพราะคนจีนโบราณเชื่อว่าจะบรรเทาปัญหาการค้าซบเซา และพระภิกษุจะได้ใช้ชงน้ำดื่มระหว่างวัน

     ร่ม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เพราะคติความเชื่อคนโบราณเชื่อว่าคนวันอาทิตย์คือผู้ที่ทำคุณคนไม่ขึ้น และผู้ที่ประกอบอาชีพข้าราชการจะมีผู้ใหญ่ให้การค้ำจุน เจ้านายรัก เมตตา นำร่มทำสังฆทานไปทำบุญที่วัด อย่างน้อยพระสงฆ์จะได้ใช้ประโยชน์บังแดด บังฝนระหว่างเดินทาง

     การทำสังฆทานตามพุทธบัญญัติจะต้องมีภิกษุตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปและมอบโดยไม่เจาะจงว่าจะมอบให้แก่ภิกษุรูปใด จะได้บุญสูงสุด แต่บังเอิญว่าสังฆทานที่พบตามท้องตลาดจะบรรจุลงภาชนะสีเหลือง ส่วนใหญ่จะเลือกอะไรที่บรรจุภายในไม่ได้ เพราะจำกัดเรื่องต้นทุนขายตามสภาวะเศรษฐกิจ การนำเครื่องอุปโภค บริโภคที่กล่าวมาข้างต้นไปทำบุญแทน คือการสนองความต้องการที่แท้จริงแก่ภิกษุ อนึ่งการมอบสังฆทานผู้มอบควรยินดี ตั้งใจในการทำบุญโดยเลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่แท้จริง มอบแก่คณะสงฆ์ กองกลาง ไม่ได้ควรเกิดความเสียดายคนโบราณว่าจะได้บุญกุศล


บทความที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: