ทำไมต้องมี? เรือส่งพระ สัญลักษณ์ในเทศกาลกินเจ

เทศกาลกินเจ

ทำไมต้องมี? เรือส่งพระ สัญลักษณ์ในเทศกาลกินเจ

ทุกปีเวลาเทศกาลกินเจ คุณเคยพบสิ่งประดิษฐ์ขนาดใหญ่อย่างหนึ่งที่มีความงามและใหญ่โตคล้ายรูปเรือหรือไม่ ทำไมนอกจาก ละเว้นเนื้อสัตว์ นุ่งขาวห่มขาว แต่งเติมด้วยสีเหลืองแล้วต้องสร้างเรือไว้ บทความนี้ horoscope thaiza จะแนะนำ

     คติความเชื่อเรื่องการกินเจของชาวจีนโบราณว่า เรือส่งพระ เรือส่งพระนี้จะต้องมีเกือบทุกโรงเจ โดยมีขนาดเล็กบ้าง ใหญ่บ้าง ตามกำลังทรัพย์ของโรงเจ เหตุต้องสร้างจำลองเรือไว้ เพราะเรือเป็นพาหนะหลัก ของคนสมัยโบราณในการเดินทาง ฉะนั้นคนกินเจจะส่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์กลับสวรรค์ต้องไปทางเรือ แต่เทพทั้งหลาย เหาะเหินเดินอากาศได้ ทำไมต้องโดยสารเรือ เรือกินเจนี้คืออะไรกันแน่ เรื่องราวนี้ยังคงสงสัยมานาน จน กระทั่งพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานเคยสั่งสอนไว้ว่า เรือนี้น่าจะเป็นความหมายของการขนเวไนยสัตว์ให้ข้าม กองทุกข์ไปสู่พระนิพานในความเชื่อตามหลักพระพุทธศาสนา ฝ่ายมหายานเคยบัญญัติไว้และความเชื่อหนึ่งคือ เจ้าแม่กวนอิม ก่อนจะบำเพ็ญเพียร พระองค์ทรงเคยนำประชาชนออกเรือหนีไปหาดินแดนใหม่ โดยทางเรือ จึง เชื่อว่าเรือคือตัวแทนแห่งนวามหลุดพ้นในวัฏสงสาร นอกจากนี้ชาวจีนโบราณยังมีความเชื่ออื่นๆ มากมาย เรื่อง เรือจำลองในพิธีกินเจ บทความต่อ ๆ ไปจะนำเสนอโปรดติดตาม

     ประเพณีกินเจแฝงคติคำสอนจากคนรุ่นก่อน ไว้มากมาย อย่างหอยนางรมเนื้อสัตว์ชนิดนี้ได้ยกเว้น ลุยไฟสะเดาะเคราะห์ กินผักละเว้นเนื้อสัตว์ชีวิตจะยืนยาว ซึ่งคนรุ่นใหม่ควรอนุรักษ์และจดจำคำสอนไว้


บทความที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: