แบบทดสอบขององค์ดาไลลามะ


ทดสอบบุคลิกภาพเพื่อค้นหาความเป็นตัวคุณต่อไปนี้ มีคำถามเพียง 3 ข้อ ตื่นเต้นเร้าใจมาก คุณจะรู้สึกมหัศจรรย์ใจกับคำทำนายที่ได้รับ

    • อย่าแอบดูคำทำนายก่อนตอบล่ะ
    • ตอบทีละข้อ
    • ถ้าคุณเห็นคำทำนายก่อนตอบคำถาม คำตอบที่ได้รับก็จะไม่แม่นยำแล้ว
    • เขียนคำตอบลงในเศษกระดาษของคุณทีละข้อ
    • แบบทดสอบนี้บอกถึงตัวตนภายในของคุณได้มากทีเดียว 



   1. ให้จัดลำดับสัตว์ต่อไปนี้ตามความชอบของคุณจากมากไปหาน้อย

         ก. วัว
         ข.เสือ
         ค. แกะ
         ง. ม้า
         จ. หมู 

   2. เขียนคำบรรยายคุณลักษณะของสิ่งต่อไปนี้

        ก. สุนัข
        ข. แมว
        ค.หนู
        ง. กาแฟ
        จ. มหาสมุทร 

   3. คิดถึงคนที่คุณรู้จักและเขาก็รู้จักคุณ เป็นบุคคลที่สำคัญต่อคุณ โดยที่คนคนนั้นดูจะโยงเข้ากับสีแต่ละสีที่ให้มาข้างล่างหนึ่งสีต่อหนึ่งคนอย่าตอบซ้ำ

        ก. สีเหลือง
        ข. สีส้ม
        ค.สีแดง
        ง. สีขาว
        จ. สีเขียว 

          เฉลยค่ะ

ตรวจอีกทีว่าคุณแน่ใจกับคำตอบของตนเองหรือเปล่า ก่อนจะอ่านบทวิเคราะห์ต่อไปนี้บทวิเคราะห์ 

   1. สัตว์แต่ละชนิดบอกถึงอับดับของสิ่งที่คุณให้ความสำคัญในชีวิต

ก. วัว แทนอาชีพ
ข. เสือ แทนศักดิ์ศรี
ค. แกะ แทนความรัก
ง. ม้า แทนครอบครัว
จ. หมู แทนเงิน 

   2. คุณลักษณะของสิ่งที่คุณบรรยายมีความนัยบ่งบอกถึง...

ก. สุนัขเป็นความนัยบอกถึงบุคลิกภาพของตัวคุณเอง
ข. แมว มีนัยถึงคู่ของคุณบอกบุคลิกของคนที่เป็นคู่ชีวิต
ค. หนู หมายถึง บุคลิกของศัตรูของคุณเอง
ง. กาแฟ หมายถึง การตีความในเรื่องเซ็กซ์ว่าคุณคิดอย่างไร
จ.มหาสมุทร บ่งบอกถึงชีวิตของคุณเอง 

   3. สีแต่ละสีแทนค่าความรู้สึกที่ทำให้ให้คุณนึกถึงใคร

ก. สีเหลืองใครคนนั้นที่คุณไม่อาจลืม
ข. สีส้มคนคนนี้คุณมองว่าเขาหรือเธอเป็นเพื่อนที่ดี
ค. สีแดงคนที่คุณรักเหลือเกิน
ง. สีขาว คู่ใจหรือคู่ชีวิต
จ. สีเขียวคนที่จะจดจำไปชั่วชีวิต
สุดท้ายขอให้นำแบบทดสอบนี้ไปบอกกับใครๆ

มากมายเท่ากับจำนวนตัวเลขที่คุณชอบ และความปรารถนาที่คุณได้อธิษฐานไว้จะเป็นจริงในวันที่คุณบอกว่าคุณชอบมาก นี่เป็นคำที่ท่านดาไลลามะ ได้พูดไว้ แบบทดสอบใช้ เวลาอ่านเวลาคิดไม่มาก





บทความที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: