ทายนิสัยจากE mail

                          ทายนิสัยจากE mail   ขึ้นต้นด้วย A J S
คุณเป็นคนมีความคิดสร้างสร รค์ ชอบทำอะไรใหม่ๆ อยู่เสมอ ถ้าจะทำงานสักชิ้นต้องเป็น งานที่โดดเด่น ได้แสดงออกถึงความสามารถขอ งตน นอกจากนั้นจะเป็น พวกชอบเดิ นทาง ผจญภัย ถ้ามีแฟนจะเป็นคนที่ไม่ให้ คำสัญญาใดๆ ที่เป็นการผูกมัด 

   ขึ้นต้นด้วย B K T
เป็นคนร่าเริงกระฉับกระเฉง ชอบโต้แย้งความคิดเห็น ชีวิตของคุณจะดำเนินไปตามค วามรู้สึกและอารมณ์ ไวต่อสิ่งรอบข้าง ไม่ค่อยให้ความสนใจเรื่องใ ดเรื่องหนึ่งนาน ค่อนข้างไฮเปอร์ แต่เป็นคนที่ไม่ยอมย่อท้อต ่อปัญหาที่เข้ามาในชีวิต 

   ขึ้นต้นด้วย C L U
เป็นคนมองโลกในแง่ดี อ่อนโยน เข้ากับคนง่าย มีความสามารถพิเศษในการติด ต่องาน แต่มีโลกที่ผู้อื่นยากเข้า ถึง ไม่ค่อยเผยแพร่ความต้องการ ของตัวเองให้คนอื่นรู้ ชอบทำงานศิลปะ ให้ความสำคัญกับจิตนาการ 

   ขึ้นต้นด้วย D M V
ค่อนข้างมีระเบียบในชีวิตท ั้งเรื่องส่วนตัวและครอบคร ัว ทำงานทำอะไรก็ต้องเรียบร้อ ยหมด ไม่ชอบขีวิตที่มีการเปลี่ย นแปลงเท่าไหรนัก เป็นคนขยัน หนักแน่น อดทน เหมาะกับการเป็นผู้นำ 

   ขึ้นต้นด้วย E N W
มีนิสัยซอกแซก เห็นทุกเรื่องน่าสนใจไปหมด ชอบทดสอบทดลองทุกอย่างด้วย ตนเอง เป็นพวกอยากรู้อยากลอง แต่ถ้าเป็นเรื่องของคุณใคร อย่ามายุ่ง จะปิดบังไว้อย่างดี เป็นคนขี้ระแวงไปนิด ไม่เชื่อใครง่าย จนกว่าจะได้พิสูจน์ว่าเค้า ดีจริง 

   ขึ้นต้นด้วย F O X
เป็นคนอ่อนโยน มีน้ำใจกับทุกคน ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง เกลียดการกระทำที่หยาบคาย ให้ความสำคัญกับครอบครัวอั นดับหนึ่ง อยากให้คนใกล้ชิดมีความสุข รักใคร่กัน แต่ข้อเสียคือไม่มีความเป็ นตัวของตัวเอง ชอบหนีปัญหา 

   ขึ้นต้นด้วย G P Y
เป็นคนรักความปราณีต จะต้องให้สมบูรณ์ทุกกระบวน การ ชอบความหรูหราเริ่ดหรู รสนิยมดี รักศักดิ์ศรี ไม่ยอมใครง่ายๆ แต่ถ้าเจอคนถูกใจแล้วเท่าไ หรก็เท่ากัน ยอมได้ทุกอย่าง 

   ขึ้นต้นด้วย H Q Z
มีน้ำอดน้ำทนสูงกับทุกเรื่ อง ไม่ว่าเป็นปัญหาส่วนตัวหรื อเรื่องอื่น เข้าใจโลกและเข้าใจชีวิต เป็นนักแก้ปัญหาด้วยความรอ บคอบอย่างมีเหตุผล ไม่ค่อยวางใจคนอื่น เพราะมี ความเชื่อมั่นในตัวเองสูง 

   ขึ้นต้นด้วย I R
เป็นนักอุดมคติ มีความคิดทันสมัย บางครั้งถึงขั้นล้ำสมัย ชอบหาเหตุและผลให้กับทุกเร ื่อง ชอบทำงานเพื่อส่วนรวม มีน้ำใจ ใจกว้างเปิดโอกาสให้คนอื่น แสดงความ คิดเห็นแม้ตัวเองจ ะไม่เห็นด้วยก็ตาม

บทความที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: