เครื่องรางพญาครุฑ จากของสูงที่กลายมาเป็นของขลัง

เครื่องราง “พญาครุฑ” จากของสูงที่กลายมาเป็นของขลัง

“ครุฑ” หรือ “พญาครุฑ” พญานกกึ่งมนุษย์ในร่างกำยำน่าเกรงขาม เป็นที่คุ้นตาคนไทยในภาพตราแผ่นดินเรียกว่า “ตราพระครุฑพ่าห์” ประดับบน “ธงมหาราช” ณ สถานที่ที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับ ตลอดจนพระราชสาส์นและหนังสือทางราชการ เริ่มใช้ตั้งแต่สมัยอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์

     ครุฑ ไม่เพียงมีความสำคัญและได้รับการยกย่องในฐานะสัญลักษณ์คู่บารมีองค์กษัตริย์และบ้านเมืองเท่านั้น แต่ปัจจุบันครุฑยังเป็นที่เคารพศรัทธาของกลุ่มชนในฐานะเครื่องรางของขลังที่ผู้คนนิยมบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล ด้วยความศรัทธาด้านพุทธคุณประกอบกับคติความเชื่อที่มีต่อครุฑที่เล่าขานเป็นตำนานสืบมา


แรงศรัทธาที่มีต่อองค์พญาครุฑ เชื่อกันว่าพญาครุฑทรงพลังอํานาจได้ 8 ประการ ได้แก่

1. เป็นมหาอํานาจอันยิ่งใหญ่ เป็นสิทธิอํานาจอันเฉียบขาด
2. สามารถลบล้างอาถรรพ์และคุณไสยได้ทั้งปวง ภูติผีปีศาจกลัวไม่กล้าเข้าใกล้
3. เป็นสื่อนําความเจริญรุ่งเรือง ยศถาบรรดาศักดิ์มาสู่ชีวิตหน้าที่การงาน
4. ปกป้องคุ้มครอง ป้องกันภัยเป็นคงกระพัน
5. เป็นเมตตามหานิยม
6. นําความร่มเย็นเป็นสุขมาให้
7. ทํามาค้าขายดี เป็นสื่อนําโชคลาภนานาประการ
8. สัตว์ร้าย เขี้ยวงาสารพัด งูเงี้ยวเขี้ยวขอ อสรพิษ ไม่กล้ากลํากายเข้าใกล้ เพราะเกรงตบะบารมีขององค์พญาครุฑเป็นที่สุด

     การบอกเล่าของผู้อาราธนาบูชาพญาครุฑที่เชื่อว่า มีชีวิตที่ดีขึ้นในด้านต่างๆ ตามปรารถนายิ่งเพิ่มพลังศรัทธาให้คนไทยนิยมบูชาพญาครุฑมากขึ้น ในขณะเดียวกันมีการเล่าขานในกลุ่มผู้บูชาว่า การจัดสร้างองค์บูชาพญาครุฑนั้นเป็น “ของแรง” สำหรับผู้ที่บุญบารมีไม่ถึงจะเหน็ดเหนื่อยมากอุปสรรคจนอาจไม่สามารถสร้างวัตถุมงคลได้สำเร็จ รวมถึงผู้ครอบครองบูชาพญาครุฑ หากมุ่งหวังให้องค์ท่านทรงอิทธิฤทธิ์ประทานพรและคุ้มครองตนได้จริงนั้น ผู้ครอบครองบูชาจะต้องประกอบคุณงามความดี มีคุณธรรมมีศีลธรรม รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กตัญญูต่อผู้มีพระคุณและบุพการีเป็นสำคัญ


บทความที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: