ชื่อมงคล

1

ชื่อมงคล ชื่อที่นิยมตั้งให้ตรงวันเกิด หรือดวงของผู้ที่เกิดวันนั้น วิธีการดูชื่อมงคลที่ง่ายที่สุด คือการตั้งชื่อตรงกับวันเกิดในแต่ละสัปดาห์ ศาสตร์การตั้งชื่อมีอยู่หลายศาสตร์หลายวิชา เช่น ทักษาปกรณ์หรือหลักทักษา เลขศาสตร์ อายตนะ6 ตุ๊กตาไขนาม ดาววาสนา อังคะ-มหาภูติ อักษรเทพเจ้า ผีหลวง หลาวเหล็ก ผูกดวงลัคนา ดูดาวเด่นเสีย ผูกดวงเลข 7 ตัว ดูดาวเด่นเสียในภพต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีอีกมากมายหลากหลายตำรา ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ หรือความเชี่ยวชาญของผู้ตั้งชื่อ การตั้งชื่อค้นหาชื่อมงคล การเลือกหลายศาสตร์หลายตำราร่วมกัน กฎเกณฑ์เงื่อนไขก็จะเพิ่มขึ้นทำให้หาชื่อที่เป็นตามข้อกำหนดแต่ละตำราแทบไม่ได้เลย ดังนั้นการตั้งชื่อบุคคลจะยึดหลักตามเหมาะสมก็น่าเพียงพอแล้ว โดยทั่วไปการตั้งชื่อบุคคลนั้น ตามที่โบราณาจารย์ท่านได้กำหนด นิยมยึดถือปฏิบัติกันมากที่สุด จะต้องใช้ความหมายของทักษาที่ดี โดยยึดทักษาปกรณ์ เป็นหลัก ต้องใช้อักขระในวรรค บริวาร , อายุ , เดช , ศรี , มูละ , อุตสาหะ หรือมนตรีเท่านั้น ห้าม อักขระวรรค 'กาลกิณี' โดยเด็ดขาด ชื่อที่ดีควรมีภาษาและความหมาย คําแปลที่ดีเป็นมงคล ความยาว 2-4 พยางค์ มีอักขระในวรรค/ทักษาอื่น ๆ รวมกันอยู่ในชื่อ เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลักทักษาปกรณ์แล้ว เพื่อความเป็นศิริมงคลควรนำชื่อไปตรวจสอบคำทำนายตาม อายตนะ 6 ดูว่าผลว่าดีหรือไม่อย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด

การตั้งชื่อตามหลักทักษาปกรณ์ เพศชายมักใช้ วรรคเดช นำหน้า ตามหลัง หรือเป็นส่วนประกอบ เพศหญิงมักจะใช้ วรรคศรี นำหน้า ตามหลัง หรือเป็นส่วนประกอบ หรือใช้วรรคอื่น ๆ นำหน้าชื่อก็ได้ เพื่อเป็นการแก้ข้อบกพร่อง หรือส่งเสริมในเรื่องต่าง ๆ เช่น

บริวาร ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง บุตร สามี ภรรยา ลูกน้อง คนในปกครอง คนในบ้าน รวมไปจนถึงเพื่อนและมิตรสหาย บารมี ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ความเคารพ

อายุ ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง วิถีความเป็นอยู่ สุขภาพดี แข็งแรง อายุยืนยาว ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บร้ายแรงเบียดเบียน ไม่เครียด กายเป็นสุข ใจเป็นสุข

เดช ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง บารมี เกียรติยศ ชื่อเสียง อำนาจ ให้คนเคารพยำเกรง การควบคุมบังคับบัญชา  กล้าหาญ หนักแน่น เข้มแข็ง

ศรี ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง สิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลักทรัพย์สิน บ้าน เรือกสวนไร่นา อสังหาริมทรัพย์ โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่เมตตา

มูละ ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง ทรัพย์ ทรัพย์สินเงินทอง ทุนทรัพย์ผล ประโยชน์ หรือมรดก หลักฐานความมั่นคง ทำมาค้าขึ้น มีกำไร เรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ

อุตสาหะ ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง ความขยันหมั่นเพียร ให้เกิดผลสำเร็จ มีมานะอุตสาหะ มีความรับผิดชอบ หัวคิดริเริ่มพยายาม แรงจูงใจ ทิฐิมานะ

มนตรี ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง การอุปถัมภ์ค้ำชู ส่งเสริม อุปการะ สงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ ครูอาจารย์ เจ้านาย และมีผู้ให้การช่วยเหลือ

กาลกิณี โชคร้าย อัปมงคล ศัตรูคู่แข่ง คู่อาฆาต อุปสรรค ความยุ่งยาก ติดขัด เสียหาย ความเหน็ดเหนื่อย ห้าม นำอักขระในวรรคกาลกิณี นี้มาตั้งชื่อ

สำหรับชื่อดีนามมงคลหรือการวิเคราะห์ชื่อ จะวิเคราะห์เน้นภูมิทักษาตามโบราณาจารย์เป็นหลักพร้อมการวิเคราะห์ ทํานายชื่อตามหลักวิชาเลขศาสตร์และอายตนะ 6 ไว้แล้ว

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: