ปรับดวงร้าย เสริมให้ดี วิธีแก้ฮวงจุ้ยเหลี่ยมเสา คานบนเพดาน

 

วิธีแก้ฮวงจุ้ยเหลี่ยมเสา คานบนเพดาน

วิธีแก้ฮวงจุ้ยมีหลายวิธี ผู้เชี่ยวชาญจะต้องวินิจฉัยตามปัญหาที่พบและความเป็นไปได้ที่จะหาทางปรับแก้ อย่างเหลี่ยมเสา คานบนเพดานที่อยู่ในออฟฟิต ร้านค้าที่อยู่อาศัย ส่วนรายละเอียดอย่างไร บทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำ

     การมีคานและเหลี่ยมเสาเปรียบกับการทิ่มแทง เป็นแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำกับวัตถุ เมื่อทำปฏิกิริยากับสนามแม่เหล็กโลกร่วมกับคลื่นสมอง ทำให้คานที่พาดผ่านเหนือศีรษะเกิดการเหนี่ยวนำกับคลื่นสมอง จึงทำให้เจ็บป่วยง่าย การงานการบริหารไม่รุ่งเรือง สุขภาพไม่ดี ปวดศีรษะบ่อย ปวดเมื่อยตามเนื้อตัว และมีความรู้สึกอึดอัด ไม่สบายตัว หลักการสำหรับการแก้ฮวงจุ้ย หากผู้ประกอบการมีผลการดำเนินการที่ไม่ดี ขอให้เข้าใจหลักการ การแก้ส่วนใหญ่จะแก้เชิงรับการแก้หลบหลีก เมื่อมีกระแสที่ไม่ดีเข้ามาต้องหาทางเลี่ยงไม่เผชิญ หรือเบี่ยงประเด็นออกไปโดยใช้กระจกเงา สิ่งมหัศจรรย์ที่สะท้อนเงาของตัวเองอย่างชัดเจน อวัยวะบางส่วนที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่า เพราะขอบเขตการมองเห็นของเรามีจำกัด เราสามารถมองเห็นอวัยวะนั้นได้ด้วยกระจก เราจะจำแนกกระจกออกเป็นสองประเภท คือ กระจกเงา และกระจกใส ในทางฮวงจุ้ยกระจกทั้งสองโดยติดที่เสาเป็นการลดการทิ่มแทง สำหรับการแก้ฮวงจุ้ย มีวัตถุประสงค์เพื่อผ่อนหนักให้เป็นเบา โดยการสะท้อนสิ่งที่ไม่ดีออกไป ทางเลือกหนึ่งที่ง่ายคืออาจวางขวดน้ำขนาดใหญ่ขวางเป็นแนวยาวไว้ เพื่อป้องกันเหลี่ยมเสาเป็นการแก้ฮวงจุ้ย

     ส่วนการแก้ปรับสภาพ เหมือนจิ้งจกปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมนั้น ประยุกต์กับการปิดฝ้าเพดานโดยใช้ความรู้เรื่องธาตุประจำตัว ในเรื่องของสีเข้าไปเสริมแก้ไข ผู้เชี่ยวชาญจะแก้คานบนเพดานแบบการปิดฝ้าเพดานเป็นสีธาตุประจำตัวการใช้สีในการแก้ฮวงจุ้ยเป็นที่นิยมมาก เพราะง่าย สะดวก ประหยัด และเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศของกิจการร้านค้า ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องพิจารณาความสอดคล้อง และเข้ากันได้ของธาตุประจำตัวของผู้ประกอบการเองกับสีตามหลักเบญจธาตุ กล่าวคือสีแดงธาตุไฟ สีฟ้าธาตุน้ำ สีเขียวธาตุไม้ สีขาวธาตุทอง สีเหลืองธาตุดิน การมีคานและเหลี่ยมเสาเปรียบกับการทิ่มแทง ความรู้สึกของคนที่เห็นของมีคมจะเกิดความรู้สึกไม่ดี และหวาดกลัว


บทความที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: