งานประกาศรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ครั้งที่ 30 25 กันยา

กำหนดการ งานประกาศรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ครั้งที่ 30 ประจำปี 2564 ณ โรงภาพยนตร์สยามภาวาลัย วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 14.00 -18.30 น.


14.00 น. – 15.00 น.     ลงทะเบียนเข้างาน
หมายเหตุ โปรดแสดงบัตรเชิญเพื่อรับบัตรที่นั่ง ณ จุดลงทะเบียน ชั้น 5 พารากอนซีนีเพล็กซ์
15.00 น. – 16.00 น.    เดินพรมแดง (Red Capet) ผู้ร่วมงานเดินพรมแดงเข้าสู่งาน  
16.00 น.         เริ่มงานประกาศรางวัล
16.00 น. - 16.02 น.    รับชมวีดีโอเปิดงาน
16.02 น. - 16.07 น.    รับชมวีดีโอ และ เริ่มพิธีการ นำโดยพิธีกรของงาน
16.07 น. - 16.12 น.    รับชมวีทีอาร์  Forever in Memory เพื่อระลึกถึงผู้วายชนม์
16.12 น. – 16.15 น.    พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติในงาน
16.15 น. - 16.18 น.    พิธีกรนำเข้า VTR รวมหนังไทยปี 2564
16.18 น. – 16.20 น.     รับชมวีทีอาร์ หนังไทยปี 2564
16.20 น.- 16.25 น.    *พักกิจกรรมงานประกาศรางวัล ช่วงที่ 1 เวลา 5 นาที โดยประมาณ
16.25 น. – 16.30 น.    การแสดงที่ 1 การแสดงจากศิลปินรุ่นใหม่
16.30 - 16.55 น.        พิธีประกาศรางวัล ช่วงที่ 1
รางวัลพิเศษ รางวัลสุพรรณหงส์เกียรติยศ
รางวัลผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม
รางวัลผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยม
รางวัลเทคนิคการสร้างภาพพิเศษยอดเยี่ยม
รางวัลเทคนิคพิเศษการแต่งหน้ายอดเยี่ยม
รางวัลออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม
รางวัลกำกับศิลป์ยอดเยี่ยม
16.55 น. - 17.00 น.    *พักกิจกรรมงานประกาศรางวัล ช่วงที่ 2 เวลา 5 นาที โดยประมาณ
17.00 น. -17.05 น.    การแสดงที่ 2 "รัตนโกสินทร์เรืองรอง"
17.05 น. – 17.30 น.    พิธีประกาศรางวัล ช่วงที่ 2
รางวัลดนตรีประกอบยอดเยี่ยม
รางวัลเพลงนำภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
รางวัลบันทึกเสียงและผสมเสียงยอดเยี่ยม
รางวัลลำดับภาพยอดเยี่ยม
รางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยม
รางวัลพิเศษ รางวัลภาพยนตร์ไทยยอดนิยม
17.30 น. – 17.35 น.    *พักกิจกรรมงานประกาศรางวัล ช่วงที่ 3 เวลา 5 นาที โดยประมาณ
17.35 น. - 17.40 น.     การแสดงที่ 3 การแสดงจากศิลปินรุ่นใหม่
17.40 น. - 18.00  น.    พิธีประกาศรางวัล ช่วงที่ 3
รางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
รางวัลผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยม
รางวัลผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยม
ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
รางวัลพิเศษ รางวัลภาพยนตร์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยยอดเยี่ยม  
รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
18.00 น. – 18.10 น.    ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน
18.10 น. – 18.25 น.     พิธีกร กล่าวสรุปงาน
18.25 น.- 18.30 น.    รับชมวีทีอาร์ส่งท้ายและขอบคุณผู้สนับสนุน
18.30 น.            จบกิจกรรมงานประกาศรางวัล


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: