Keyword=เหลยเจียอิน, เหลยเจียอิน : ผลค้นหา

ค้นหา : เหลยเจียอิน

  • จอมยุทธ์ทะลุภพ

    จอมยุทธ์ทะลุภพ

    นักเขียนหนุ่ม (ตงจื่อเจี้ยน) ริเขียนนิยายแฟนตาซีขึ้นมาเรื่องหนึ่ง แต่แล้วด้วยความอัศจรรย์บางอย่าง กลับทำให้โลกในนิยายแฟนตาซีดังกล่าวมีผลกระทบต่อโลกแห่งความเป็นจริง และจากเหตุการณ์นี้เองที่ทำให้ชายอีกคน (เหลยเจียอิน) ยอมตกลงทำภารกิจฆ่านักเขียนหนุ่มตามคำ

1
กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: