ข่าวเด่นวันนี้

:

ครม.ห้ามสร้างปั๊มLPGเพิ่ม อ้างทำกทม.ป่วน

     หลังจากที่มีมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) เรื่องให้กรุงเทพมหานคร (กทม.) แก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2549 เพื่อสามารถจัดตั้งสถานีบริการเอ็นจีวีบนถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางน้อยกว่า 16 เมตร แต่ไม่ต่ำกว่า 10 เมตรในเขตกรุงเทพฯ โดยเฉพาะการให้ กทม.ควบคุมมิให้มีการเปิดสถานีบริการ LPG เพิ่มขึ้นนั้น กทม.ได้ทำหนังสือสอบถามไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่ายังสามารถอนุญาตให้ผู้ประกอบการเปิดสถานี LPG ได้หรือไม่ จะขัดต่อมติ ครม.อย่างไร
     เนื่องจาก กทม.เห็นว่ามติ ครม.ดังกล่าวยังไม่ถือเป็นกฎหมาย ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ยังไม่ได้ตอบข้อหารือมาที่ กทม. แต่ล่าสุดทราบว่าคณะกรรมการกฤษฎีกากลับตอบไปที่กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงานโดยระบุว่าให้ดำเนินการตามมติที่ใช้บังคับ
ซึ่งจากมติ ครม.ดังกล่าวทำให้ กทม.มีปัญหาเรื่องการอนุญาตเปิดสถานีบริการ LPG โดยขณะนี้มีเรื่องที่ผู้ประกอบการยื่นขออนุญาตค้างอยู่ที่กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา กทม. กว่า 20 ราย เนื่องจากทั้งหมดได้ยื่นขออนุญาตหลังจากที่ ครม.มีมติออกมาเมื่อวันที่ 15 พ.ค.ที่ผ่านมา
     นอกจากนี้ยังมีคดีที่ประชาชนฟ้องร้อง กทม.กับเจ้าของสถานีบริการ LPG 2 คดี คือสถานีบริการ LPG บนถนนราชพฤกษ์ และบนถนนประชาชื่น ซึ่งทั้ง 2 สถานี กทม.ได้อนุญาตไปตั้งแต่เมื่อปีที่แล้ว แต่ผู้ฟ้องร้องอ้างว่าการอนุญาตเปิดสถานีเป็นการฝ่าฝืนมติ ครม. อีกทั้งเป็นห่วงในเรื่องของอันตราย จึงขอให้ศาลคุ้มครองชั่วคราวไม่ให้ดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งในที่สุด กทม.คงจะต้องรอให้มีหนังสือตอบกลับมาอย่างชัดเจนอีกครั้งว่าสามารถอนุญาตได้หรือไม่
     ส่วนการแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเพื่อขยายสถานีบริการ NGV ในเขต กทม. นั้น ขณะนี้คณะกรรมการผังเมืองได้แก้ไขผังเมืองรวมเสร็จสิ้น และได้ปิดประกาศแก้ไขกฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว โดยเปลี่ยนจากเดิมที่ให้สามารถจัดตั้งสถานีบริการ NGV บนถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางกว้าง 16 เมตร เป็น 12 เมตร
     ขณะนี้ กทม.ได้ปิดประกาศให้มีการร้องคัดค้านภายใน 90 วัน ทั้งนี้หากไม่มีใครร้องคัดค้านก็จะส่งเรื่องพิจารณาข้อคำร้องให้คณะกรรมการผังเมืองพิจารณา จากนั้นจะได้ส่งเรื่องไปที่คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย (มท.) พิจารณาอีกครั้งก่อนส่งเรื่องไปให้กฤษฎีกาวินิจฉัย จากนั้นจะได้ประกาศลงในพระราชกิจจานุเบกษาเพื่อประกาศใช้ต่อไป คาดว่าน่าจะประกาศใช้ได้ช่วงปลายปี 51 นี้
     อย่างไรก็ตามหลังจากประกาศใช้แล้ว กลุ่มผู้ประกอบการที่ต้องการขออนุญาตเปิดสถานีบริการเอ็นจีวี ก็สามารถไปขออนุญาตก่อสร้างสถานีได้ที่สำนักการโยธา (สนย.) ทันที และสามารถไปขออนุญาตประกอบการสถานีบริการที่กระทรวงพลังงาน โดยขอเพียงให้เข้าเกณฑ์ตามที่กฎกระทรวงกำหนด คือ ขนาดเขตทางกว้าง 12 เมตรและจะต้องไม่อยู่ใกล้กับสถานที่ต่างๆ ตามที่กฎกระทรวงกำหนด เช่น วัด โรงเรียน เป็นต้น ที่สำคัญไม่สามารถก่อสร้างในพื้นที่ชั้นในรอบเกาะรัตนโกสินทร์

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: