ข่าวเด่นวันนี้

:

พล.ท.สรรเสริญ เผยนายกฯ สั่งเยียวยาฟื้นฟูพื้นที่ภาคใต้


พล.ท.สรรเสริญ เผยนายกฯ สั่งเยียวยาฟื้นฟูพื้นที่ภาคใต้


พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าในการประชุมคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่า นายกฯ ไว้วาดโครงสร้างการทำงานของทุกหน่วยงานไม่ให้เกิดความซ้ำซ่อน โดยนายกฯจะเป็นประธานคณะกรรมการป้องกันและบรรเท่าสาธารณภัยแห่งชาติ แล้วส่งต่องานให้ กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (ส่วนหน้า) ที่จ.สุราษฎร์ธานี ก่อนจะกระจายงานไปยังจังหวัดต่างๆ ให้การทำงานทั่วถึงไม่ซ้ำซ้อน หน่วยงานใดจะดำเนินการช่วยเหลือประชาชนต้องประสานมายังกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่วนหน้าก่อน นายกฯ ยังได้สั่งการในที่ประชุมแบ่งส่วนงานแก้ปัญหาเป็นสองส่วน คืองานที่ทำทันที เช่นการซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชน โรงเรียน การช่วยเหลือเกษตรกรสร้างอาชีพ สร้างพนังกั้นน้ำ โดยส่วนนี้สำนักปลัดประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักงบประมาณจะบูรณาการใช้งบประมาณ และงานระยะยาว คือการปรับปรุงพื้นที่ซึ่งมีสิ่งก่อสร้างกีดขวางทางน้ำพบว่ามี 111 แห่งใน 12 จังหวัดภาคใต้ โดยจะปรับปรุงทั้งการทำสะพาน วางท่อระบายน้ำ ขุดคลองผันน้ำ ให้น้ำไหลลงทะเลได้เร็วขึ้นเช่น การขุดคลองท่าดี จ.นครศรีธรรมราช รวมถึงฟื้นฟูป่าพรุควนเคร็ง พร้อมทั้งยังกำหนดให้แต่ละหน่วยงานจัดทำแผนเผชิญเหตุและแผนสำรองรับมือสถานการณ์แบบทหาร การดำเนินการทุกขั้นตอนประชาชนต้องรับรู้และมีส่วนร่วม - ข่าวด่วน

นอกจากนี้ พล.ท.สรรเสริญ กล่าวต่อถึงมาตราการเยียวยาเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัยภาคใต้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า ข้อมูลจนถึงขณะนี้จะมีการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบครัวเรือนละ 3,000 บาท ขยายเวลาชำระหนี้ 6 เดือน ลดดอกเบี้ยร้อยละ 3 ซึ่งต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ลูกหนี้กองทุนสังกัดกระทรวงเกษตรซึ่งมี 370,000 ราย ให้สินเชื่อด้านประมงในกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย การจ้างงานชลประทาน วันละ 300 บาทต่อวัน ขณะที่การชดเชยความเสียหายพืชผลทางการเกษตร ข้าวจะมีการชดเชิย 1,113-33,350 บาทต่อราย พืชไร่ 1,148-34,440 บาทต่อราย ไม่ผลและปาล์ม 1,690-50,700 บาทต่อราย ยางพารา 1,690-50,700 บาทต่อราย และทุนปลูกแทนไร่ละ 16,000 บาทต่อไร่ ปศุสัตว์ โคกระบือ 6,000-44,000 บาทต่อราย แพะ แกะ สุกร 1,000-30,000 บาทต่อราย สัตย์ปีก 20-80,000 บาทต่อราย ประมง ปลาทุกชนิด 4,224-21,125 บาทต่อราย กุ้ง ปู หอย 10,920-54,600 บาทต่อราย กระชังบ่อ 315-25,200 บาทต่อราย พร้อมทั้งจะมีการช่วยเหลือค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 11,000 บาทต่อครัวเรือน ขณะที่ในส่วนกระทรวงคมนาคม กรมทางหลวงจะมีการใช่งบประมาณการฟื้นฟูทางหลวงปรับปรุงสะภาพผิดจราจร ก่อสร้างปรับปรุงสะพานที่เสียหาย ทำท่อลอด เป็นเงิน 2,739.77 ล้านบาท กรมทางหลวงชนบท จะใช้งบฟื้นฟู 1,013.07 ล้านบาท รวมทั้งมีงบประมาณซ่อมแซมท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช 446.98 ล้านบาท เส้นทางรถไฟ 1,925.416 ล้านบาท รวมงบของกระทรวงคมนาคมทั้งหมด 6,125.236 ล้านบาท - ข่าวด่วน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: