ข่าวเด่นวันนี้

:

มีชัย แจง รธน.ต่อองค์กรชุมชน ย้ำไม่ให้ ส.ว.มาจากเลือกตั้ง

มีชัย แจง รธน.ต่อองค์กรชุมชน ย้ำไม่ให้ ส.ว.มาจากเลือกตั้ง

 

ข่าวการเมือง มีชัย แจง รธน.ต่อองค์กรชุมชน ย้ำไม่ให้ ส.ว.มาจากเลือกตั้ง เพราะกันฝ่ายการเมือง ชี้ระบบเลือกตั้งบัตรใบเดียวจะทำให้ทุกพรรคมีความสุข แจง เสนอชื่อนายก 3 คน ไม่ใช่เปิดช่องคนนอก เพราะกำหนดให้ประกาศชื่อก่อนจะเลือกตั้ง ถ้าไม่เอา ไม่ต้องเลือก

     คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญร่วมกับอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และสำรวจความคิดเห็นของประชาชน จัดสัมมนาสร้างความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ ก่อนการลงประชามติ ให้กับสมาชิกสภาองค์กรชุมชน จำนวน 100 คน เพื่อสร้างความรับรู้และเกิดความเข้าใจสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญรวมถึงหวังผลให้สภาองค์กรชุมชนเป็นกระบอกเสียงขยายผลนำส่งข้อมูลที่ได้รับไปถ่ายทอดยังสมาชิกในเครือข่าย

     โดยนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญอธิบายสาระสำคัญเบื้องต้นในร่างรัฐธรรมนูญโดยชี้แจงเรื่องที่มา ส.ว. ว่า การที่ กรธ.ไม่ให้ ส.ว. มาจากการเลือกตั้ง เพราะกันไม่ให้ฝ่ายการเมืองเข้ามานั่งในวุฒิสภา ซึ่งจะทำให้ทั้งสองสภาเป็นสภาการเมืองทั้งหมด จึงเกิดแนวคิดให้กลุ่มประชาชนเข้ามาสมัคร โดยการเลือกกันเองและมีกลไกมาป้องกันการฮั๊วกัน แนวทางนี้องค์กรชุมชนจะมีบทบาทสำคัญเพราะรู้ปัญหาในท้องถิ่นมากกว่าองค์กรอื่น

     พร้อมชี้แจงเรื่องการเลือกตั้งที่ให้ใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียว เพราะกรธ.มองเห็นแล้วว่าเป็นกลไกที่ทำให้ทุกพรรคพออยู่กันได้ เป็นการแบ่งปันความสุข เวลาเลือกตั้งพรรคกับคนแยกกันไม่ได้ ระบบนี้จะทำให้เกิดการออมชอมกัน

     ในขณะที่การเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี 3 คน พรรคการเมืองต้องไปประชุมพรรคเพื่อเลือกคนเหมาะสม แล้วประกาศให้กับประชาชนทราบ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้วิจารณญาณของตัวเอง ตัดสินใจ

     ส่วนที่ไม่เขียนห้ามคนนอกเป็นนายกรัฐมนตรี นายมีชัยอ้างว่าผลโพลระบุว่าคนส่วนมากเห็นว่าไม่มีความจำเป็น เพราะขอให้เป็นคนดีคนมีคุณธรรมก็เพียงพอ ส่วนที่ฝ่ายการเมืองพยายามสร้างกระแสนายกคนนอกนั้นไม่จริง เพราะ วันประกาศรายชื่อนายก 3 คนของพรรคการเมือง ยังไม่เกิดการเลือกตั้ง ถ้าเห็นว่าคนที่พรรคการเมืองเสนอ ไม่ดี หรือเป็นคนนอก ประชาชนก็ไม่ต้องเลือก จึงไม่ใช่การเปิดทางหรือบังคับให้คนนอกมาเป็นนายกรัฐมนตรีตามที่บางพรรคการเมืองออกมาพูด

     ส่วนเรื่องสิทธิชุมชนที่บางฝ่ายออกมาระบุว่ามีน้อยเกินไปในร่างรัฐธรรมนูญ นายมีชัยชี้แจงว่าไม่จริง เพราะในร่างรัญธรรมนูญ มีถึง 6 แห่ง อยู่ตามหมวดต่างๆ เพียงแต่ไม่ได้ขยายความให้ยืดยาว แต่ทั้งหมดที่เขียนครอบคลุมไปถึง ตัวบุคคลและทรัพยากร ซึ่งกว้างกว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 และ 2550

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: