ข่าวเด่นวันนี้

:

DSI ต้องใช้ ม.44 ปฏิบัติการตรวจค้นวัดพระธรรมกาย

DSI ต้องใช้ ม.44 ปฏิบัติการตรวจค้นวัดพระธรรมกาย

กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ แถลงการณ์ข่าวชี้แจงความจำเป็นในการเข้าปฏิบัติการตรวจค้นวัดพระธรรมกาย เพื่อดำเนินคดีอาญาพระเทพญาณมหามุนีหรือพระธัมมชโย อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง กรณีได้รับเงินที่เกิดจากการทุจริตของอดีตผู้บริหารสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นจำนวนเงินกว่า ๑,๔๐๐ ล้านบาท ในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน สมคบกันฟอกเงิน และร่วมกันรับของโจร

     ซึ่งปัจจุบันคดีข่าวดังกล่าวพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุดได้มีคำสั่งฟ้องผู้ต้องหา รวมถึงเห็นควรสั่งฟ้องพระธัมมชโย และมีคำสั่งถึงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษจัดการเพื่อให้ได้ตัวมาดำเนินคดี

     โดยที่ผ่านมา กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้ได้ตัวพระธัมมชโย มาดำเนินคดีโดยตลอด โดยขออนุมัติศาลเพื่อเข้าทำการตรวจค้นพื้นที่วัดพระธรรมกายถึง 2 ครั้ง แต่เมื่อมีการนำกำลังเข้าปฏิบัติการปรากฏว่ามีมวลชนจำนวนมากมาสวดมนต์ภายในวัด มีบุคคลปกปิดใบหน้าปะปนในหมู่ประชาชนภายในวัด รวมทั้งมีการตั้งเครื่องกีดขวางเส้นทางเข้าออกวัดและจุดสำคัญต่าง ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการเข้าปฏิบัติการ


     จากปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติดังกล่าว จึงจำเป็นต้องมีกฎหมายพิเศษคือคำสั่งหัวหน้าคณะ คสช. ตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถควบคุมพื้นที่บริเวณวัดพระธรรมกายและพื้นที่โดยรอบ เพื่อตรวจสอบ คัดกรองผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกายออกจากพื้นที่ปฏิบัติการเป็นการชั่วคราว รวมทั้งให้อำนาจกับเจ้าหน้าที่ บางประการเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานโดยสะดวกและรวดเร็วโดยยังคงดำรง

     หลักการสำคัญ 3 ประการ คือ การนำตัวพระธัมมชโย / เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม / ดำเนินการกับกลุ่มบุคคลที่ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและปกป้องคุ้มครองประชาชนผู้บริสุทธิ์มิให้ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มผู้ไม่หวังดีในการสร้างสถานการณ์ความรุนแรง โดยให้เกิดผลกระทบกับประชาชนทั่วไปที่ อยู่ในบริเวณพื้นที่ควบคุมน้อยที่สุด


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: