ข่าวเด่นวันนี้

:

ตร. จัดโครงการสัมนาผู้นำหน่วยระดับผู้บัญชาการ และผู้บังคับการ ประจำปี 2565

ผบ.ตร. จัดสัมนา ผู้นำหน่วยระดับผู้บัญชาการ และผู้บังคับการ ประจำปี 2565

     ผู้สื่อข่าวอาชญากรรมรายงานว่า เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 64 พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาผู้นำหน่วยระดับผู้บัญชาการหรือเทียบเท่า และผู้บังคับการหรือเทียบเท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ถ.วิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เพื่อมอบนโยบายและทิศทางการปฏิบัติงาน ให้นำไปพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพของหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 25-27 ต.ค. 64 เพื่อให้ผู้นำหน่วยได้รับทราบถึงนโยบายและทิศทางการทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อีกทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้นำหน่วยได้รายงานปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. ทราบ เพื่อจะได้นำข้อมูลไปแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาองค์กร ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สู่ระดับมาตรฐานสากล โดยเฉพาะในยุคปัจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสาร อยู่ตลอดเวลา

ผบ.ตร. จัดสัมนา ผู้นำหน่วยระดับผู้บัญชาการ และผู้บังคับการ ประจำปี 2565

     ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวบรรยายพิเศษแก่ข้าราชการตำรวจระดับผู้นำหน่วยที่เข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อ ทิศทางตำรวจยุคใหม่ว่า วันนี้ถือโอกาสได้พูดคุยกับผู้บังคับการใหม่ที่ได้รับตำแหน่ง รวมถึงคนเก่าด้วยเพื่อจะทำความเข้าใจ ซึ่งหลายคนก็ทราบนโยบาย ทั้งเรื่องภาระหน้าที่ การสั่งการ ฯลฯ จึงอยากให้มาทบทวนเริ่มต้นพื้นฐานกันใหม่ หนึ่งปีเจอกันสักครั้งหนึ่ง จะได้รู้จักว่าใครคิดว่าตัวเองต้องทำหน้าที่อะไร ผู้บัญคับบัญชาทุกระดับอยากเห็นอะไร แล้วท่านอยากให้ผู้บัญคับบัญชาทำอะไรให้ ฉะนั้นเวทีนี้จะนำเรื่องที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเห็นว่าเร่งด่วนมาพูดคุยในระยะเวลาหลายวันนี้ และก่อนปิดการสัมมนาขอให้ผู้จัดโครงการจัดให้มีการแสดงความคิดเห็นตามหัวข้อ เพื่อฟังความคิดเห็นของผู้บังคับการ ซึ่งเป็นผู้บริหารชั้นสูง ในระดับต้นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่จะต้องรับนโยบายไปแปลงการปฏิบัติ จึงอยากฟังเพราะหลายๆ อย่างสั่งไป ก็ไม่รู้ว่าใครคิดเห็นกันอย่างไร

ผบ.ตร. จัดสัมนา ผู้นำหน่วยระดับผู้บัญชาการ และผู้บังคับการ ประจำปี 2565


     ทั้งนี้ การดำเนินงานในการจัดการสัมมนาฯ ได้ยึดหลักการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด และมีการตรวจคัดกรองหาเชื้อด้วย Antigen Test Kit (ATK) ให้แก่ทุกคนก่อนเข้าร่วมการสัมมนาฯ พร้อมจัดสถานที่ให้เหมาะสม โดยยึดหลักด้านสาธารณสุข ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสวมใส่หน้ากากอนามัย มีการเว้นระยะห่าง รวมถึงมีการตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์เจลในพื้นที่การจัดงานอีกด้วย

ผบ.ตร. จัดสัมนา ผู้นำหน่วยระดับผู้บัญชาการ และผู้บังคับการ ประจำปี 2565


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: