ข่าวเด่นวันนี้

:

พาณิชย์ แทคทีม 3สมาคมปุ๋ย ขายปุ๋ยราคาถูก ลดต้นทุนเกษตรกร

ราคาปุ๋ย

 

กรมการค้าภายใน ผนึกกำลัง 3สมาคมปุ๋ย จำหน่ายปุ๋ยราคาถูกกว่า 200,000 แสนตัน รวมทั้งสิ้น 84 หลังราคาปรับสูงขึ้น ช่วยลดต้นทุนการผลิตเกษตรกรแล้วกว่า 11.8 ล้านบาท ชี้ราคาถูกกว่าท้องตลาดเฉลี่ยกระสอบละ 20 บาท

   ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจรายงานว่า ..จักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดทำโครงการลดราคาปุ๋ยเพื่อบรรเทาต้นทุนการผลิตของเกษตรกร และยังได้ขอความร่วมมือจากทางสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย และสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร ซึ่งมีสมาชิกเป็นผู้ผลิตและนำเข้าแม่ปุ๋ยและปุ๋ยเคมีจำนวน 19 ราย ลดราคาจำหน่ายปุ๋ยที่ได้รับความนิยมรวมทั้งสิ้น 84 สูตร อาทิ สูตร 46-0-0 สูตร 16-20-0 สูตร 21-0-0 และสูตร 15-15-15 ผ่านสหกรณ์และสถาบันเกษตรกร ในราคาถูกกว่าท้องตลาดเฉลี่ยกระสอบละ 20 บาท ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 208,411 ตัน ซึ่งจะดำเนินการให้ครบตามเป้าหมายภายในสิ้นเดือนส..2564

  ที่ผ่านมา ราคาปุ๋ยในตลาดมีการปรับตัวสูงขึ้น หลังจากวัตถุดิบแม่ปุ๋ยยูเรีย แม่ปุ๋ยฟอสเฟต และแม่ปุ๋ยโพแทสเซียม รวมถึงปุ๋ยเคมีสำเร็จรูป ที่ส่วนใหญ่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ มีการปรับราคาสูงขึ้น หลังความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีในต่างประเทศขยายตัว กระทรวงพาณิชย์จึงดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเพื่อลดภาระต้นทุนการผลิตให้กับพี่น้องชาวเกษตรกร..จักรากล่าว

  ทั้งนี้ การดำเนินงานในรอบที่ 1 ได้เชื่อมโยงจำหน่ายผ่านสถาบันเกษตรกร 97 แห่ง รวม 591,940 กระสอบ หรือ 29,597 ตัน แบ่งออกเป็นสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 85 แห่ง ยอดรวม 587,980 กระสอบ หรือ 29,399 ตัน และศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน วิสาหกิจชุมชน แปลงใหญ่ 12 แห่ง ยอดรวม 3960 กระสอบ หรือ 198 ตัน ซึ่งสามารถช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตได้ประมาณ 11.8 ล้านบาท โดยสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อได้ที่กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์

  นอกจากนี้ กรมฯ ยังมีมาตรการกำกับดูแลด้านปริมาณและราคา โดยผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จำหน่าย ตั้งแต่ 100 ตันขึ้นไป ต้องแจ้งปริมาณผลิต นำเข้า จำหน่าย คงเหลือ สถานที่เก็บ เป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ 10 ของเดือน และผู้ผลิตจะต้องขออนุญาตเปลี่ยนแปลงราคาจำหน่าย ส่วนผู้นำเข้าต้องแจ้งการนำเข้า ปริมาณ ราคา ยี่ห้อ สูตร ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่นำเข้า ตามประกาศ กกร.  

         
  “หากพบว่ามีการกักตุน หรือจำหน่ายสินค้าในราคาแพงเกินสมควร จะมีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และกรณีที่ไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่าย จะมีโทษสูงสุดปรับไม่เกิน 10,000 บาท โดยผู้พบเห็นการเอารัดเอาเปรียบ สามารถแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1569 กรมการค้าภายใน หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด..จักรากล่าว


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: