ข่าวเด่นวันนี้

:

เกษตรกรแห่ใช้ไม้ยืนต้นค้ำประกัน 25,911 ต้น ขอกู้แล้วกว่า 134 ล้านบาท

         ไม้ยืนต้นค้ำประกัน

   ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจรายงาน นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการนำไม้ยืนต้นมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ ตามพ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558 ว่า ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ค.2564 กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จดทะเบียนไม้ยืนต้นเป็นหลักประกันแล้ว จำนวน 125,911 ต้น จำนวนเงินที่เป็นหลักประกัน 134,829,112 บาท โดยส่วนใหญ่ใช้ไม้ยืนต้นประเภท ยาง ยางนา ยางพารา สัก มะขาม มะกอกป่า สะเดา ตะโก เป็นต้น มาเป็นหลักประกัน

   ส่วนธนาคารที่รับไม้ยืนต้นเป็นหลักประกัน นอกจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารกรุงไทยแล้ว ยังมีผู้รับหลักประกันอื่นใช้ไม้ยืนต้นเป็นหลักประกัน จำนวน 5 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ (สินเชื่อรายย่อยอเนกประสงค์) วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย และพิโกพลัส (สินเชื่อรายย่อยอเนกประสงค์) วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย

   “นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้ติดตามอย่างใกล้ชิด และให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าคอยให้ข้อมูลกับเกษตรกร ประชาชน และผู้ประกอบการ เพื่อให้เกิดประโยชน์และเป็นโอกาสในภาวะวิกฤต โดยเฉพาะตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 จนถึงปัจจุบัน มีการนำไม้ยืนต้นมาเป็นหลักประกัน 32,133 ต้น จำนวนเงิน 4,559,112 บาท ซึ่งเห็นได้ว่าได้ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับเกษตรกร ประชาชน และผู้ประกอบการ โดยจะเร่งบูรณาการร่วมกันกับสถาบันการเงินเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้ใช้กฎหมายและโครงการนี้เป็นโอกาสต่อไป”นางมัลลิกากล่าว

   ก่อนหน้านี้ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ปฏิบัติตามพ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558 ซึ่งมีเจตนารมณ์ เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น เป็นการเพิ่มโอกาสในการนำทรัพย์สินมาเป็นหลักประกัน โดยกำหนดให้สามารถนำทรัพย์สินทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมาใช้เป็นหลักประกันการชำระหนี้ โดยไม่ต้องส่งมอบการครอบครองทรัพย์สิน ทำให้ผู้ประกอบการยังคงใช้ทรัพย์สินนั้นได้ต่อไป เป็นการลดข้อจำกัดในการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน โดยทรัพย์สินที่นำมาเป็นหลักประกันได้ ตามกฎหมาย คือ 1.กิจการ 2.สิทธิเรียกร้อง เช่น สิทธิการเช่า ลูกหนี้การค้า 3.สังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ เช่น สินค้าคงคลัง วัตถุดิบ 4.อสังหาริมทรัพย์ เฉพาะกรณีที่ผู้ให้หลักประกันประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยตรง 5.ทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และ 6.ทรัพย์สินอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (ไม้ยืนต้น)

   จากนั้น กระทรวงพาณิชย์ ได้ออกกฎกระทรวงกำหนดให้ไม้ยืนต้นเป็นทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันได้ โดยประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 พ.ย.2561 

 

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: