ข่าวเด่นวันนี้

:

การบินไทย เหินฟ้าเปิดบริการขนส่งยาและเวชภัณฑ์

 การบินไทย

นางวรางคณา ลือโรจน์วงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่หน่วยธุรกิจการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า คลังสินค้า ภายใต้การดำเนินงานของฝ่ายบริการคลังสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ได้รับการรับรองมาตรฐาน Good Distribution Practices (GDP) ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (WHO) โดยบริษัท SGS (Thailand) เป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรอง ให้เป็นคลังสินค้าที่สามารถดูแลผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสินค้าประเภทที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิเพื่อรักษาคุณภาพของสินค้า เช่น ขนส่งยาและเวชภัณฑ์ เนื่องจากบริษัทฯ มีพื้นที่คลังสินค้าปรับอากาศขนาดใหญ่ที่อยู่ในเขตปลอดอากร หรือ Customs Free Zone ที่มีความสะดวกในการส่งต่อผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ไปยังจุดหมายปลายทาง ซึ่งจะช่วยปกป้องสินค้าดังกล่าวไม่ให้สัมผัสกับสภาวะอุณหภูมิสูงในระหว่างการขนส่ง รวมทั้งมีการบริหารจัดการคลังสินค้าที่ดีและถูกสุขลักษณะ

 

นางวรางคณา กล่าวต่อว่า นอกจากนี้บุคลากรของฝ่ายบริการคลังสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ยังมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการขนส่งและดูแลผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสินค้าประเภทที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิเพื่อรักษาคุณภาพของสินค้า เช่น ผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ เป็นอย่างดี และผ่านการอบรมมาตรฐาน Good Distribution Practices (GDP) เช่นเดียวกัน

 

ทั้งนี้การได้รับการรับรองมาตรฐาน GDP นี้ นับเป็นการประกันคุณภาพการให้บริการคลังสินค้าของการบินไทยว่า สามารถตอบสนองความต้องการขนส่งสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaicargo.com หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Cargo Contact Center โทร. 0-2137-4200 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจรายงานเพิ่มเติมว่า ก่อนหน้านี้ คารโก้ กาาบินไทย ยังได้รับภารกิจสำคัญให้ขนส่ง วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ล็อตแรกของประเทศไทย จำนวน 200,000 โดส ของ บริษัท ซิโนแวค ไบโอเทค จำกัด (SINOVAC BIOTECH CO., LTD.) สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยวัคซีนโควิด-19 ล็อตแรก ขนส่งมายังประเทศไทยด้วยเที่ยวบินขนส่งสินค้า (Cargo) เที่ยวบินที่ ทีจี 675 เส้นทางปักกิ่ง-กรุงเทพฯ ทำการบินด้วยเครื่องบินแบบแอร์บัส A350-900 ออกเดินทางจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 05.50 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 10.05 น. ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอ และพร้อมที่จะขนส่งวัคซีนล็อตต่อๆไป เพื่อคนไทย เพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 

ในส่วนของ การส่งออกทางอากาศเรียกว่าได้รับผลกระทบน้อยมาก เมื่อเกิดการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 โดยพบว่าภาพรวมการขนส่งสินค้าทางอากาศลดลงเพียง 25% หากเทียบกับการขนส่งผู้โดยสารที่ลดลงไปถึง 90%และแนวโน้มการขนส่งสินค้าจะยังคงดีแบบนี้ไปได้เรื่อยๆ ประเมินจากสายการบินที่ทำธุรกิจขนส่งสินค้ายังมีคำขอทำการบินเข้ามาอย่างต่อเนื่อง”


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: