ข่าวเด่นวันนี้

:

กขค. เผย ร้องเรียนแข่งขันการค้าไม่เป็นธรรม 4ปี พุ่ง 97 เรื่อง

     นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์

       ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจรายงาน นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์ กรรมการการแข่งขันทางการค้า และโฆษกคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดเผยถึงเรื่องร้องเรียนตั้งแต่พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2560 จนถึงปัจจุบันคือเดือนกันยายน 2564 พบว่ามีการร้องเรียนทั้งสิ้น97 เรื่อง แบ่งเป็นปี 2560รวม 2 เรื่อง ปี 2561 รวม 11 เรื่อง ปี 2562 รวม 20 เรื่อง ปี 2563 รวม 30 เรื่อง และปี 2564 รวม 36 เรื่อง

   สำหรับ เรื่องร้องเรียนทั้งหมด สามารถแบ่งแยกตามประเภทธุรกิจได้ทั้งสิ้น 19 ธุรกิจ  โดยเป็นธุรกิจประเภทพาณิชย์มีการร้องเรียนสูงสุดถึง 38 เรื่องส่วนใหญ่เป็นธุรกิจค้าปลีกแฟรนไชส์ และแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ในจำนวนนี้หากจำแนกตามพฤติกรรมที่กระทำความผิดแบ่งเป็นการใช้อำนาจเหนือตลาดโดยมิชอบ (มาตรา 50) 13 เรื่อง การตกลงร่วมกันทางธุรกิจ (มาตรา 54) 6 เรื่องการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม (มาตรา 57) 66 เรื่อง และไม่เข้าข่ายพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าพ.ศ. 2560 รวม 12 เรื่อง

   ทั้งนี้ มีคดีสำคัญที่ กขค. พิจารณาว่ามีความผิดตามมาตรา 57 และดำเนินการลงโทษปรับทางปกครอง จำนวน 6 เรื่อง ได้แก่ กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการขนถ่ายสินค้าผ่านแดน กรณีกีดกันทางการค้าในธุรกิจผลผลิตการเกษตร กรณีการปฏิเสธไม่ให้เข้าร่วมแสดงและจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์อย่างไม่เป็นธรรม กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการเป็นตันแทนจำหน่ายเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตร กรณีโรงคัดบรรจุผลไม้ปฏิบัติทางการค้าอย่างไม่เป็นธรรม กรณีผู้ให้บริการขนส่งพัสดุปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งมี๋โทษสูงสุดตามกฎหมายกำหนดไว้ต้องชำระค่าปรับในอัตราร้อยละ 10 ของรายได้ในปีที่กระทำความผิด

   นอกจากนี้  กขค.ได้จัดทำแนวปฏิบัติการค้าที่ไม่เป็นธรรม หรือเรียกสั้นๆ ว่าไกด์ไลน์ เพื่อสร้างความชัดเจนและให้มีมาตรฐานทางการค้าที่เป็นธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ โดยที่ผ่านมาได้จัดทำไกด์ไลน์ซี่งมีผลบังคับใช้แล้วจำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ ไกด์ไลน์ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ไกด์ไลน์ธุรกิจแฟรนไชส์ ไกด์ไลน์ธุรกิจการรับซื้อผลไม้ ไกด์ไลน์ ฟู้ด เดลิเวอรี่ และมีอีก 1 ไกด์ไลน์ คือไกด์ไลน์การให้สินเชื่อการค้า (Credit Term) สำหรับ SMEs ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 ธันวาคม 2564

   ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจรายงานเพิ่มเติมว่า  เมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา กขค.ออกมาเปิดเผยว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการฮั้ว ซึ่งได้พิจารณาในคณะกรรมการฯ จำนวน 3-4 เรื่อง โดยเป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับการฮั้วธุรกิจน้ำแข็ง โรงน้ำแข็ง


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: