ข่าวเด่นวันนี้

:

โตสวนโควิด กรมปศุสัตว์ ชี้ ส่งออกอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยง ขึ้นแท่นเบอร์ 3ของโลก

    ส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยง

      ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจรายงาน นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ในปีนี้ อาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงยังคงมีแนวโน้มการส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยภาพรวมการส่งออกในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี (มกราคม-กันยายน 2564)  มีปริมาณการส่งออกรวม 525,966 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 40,533 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์ที่มีการส่งออกมากที่สุด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องสำหรับสัตว์เลี้ยง และอาหารเม็ดสำหรับสัตว์เลี้ยง คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 55 และร้อยละ 41

   สำหรับประเทศคู่ค้าที่นำเข้าหลัก ประกอบไปด้วย สหรัฐอเมริกา (20%) มาเลเซีย (15%) อินโดนีเซีย (11%) และประเทศอื่นๆ เช่น สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น โดยมีการประเมินเอาไว้ว่าในปี 2564 จะมีการส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยง คิดเป็นมูลค่าราว 48,000 ล้านบาท 
หากปัจจัยเสริมด้านตลาดและราคาต้นทุนวัตถุดิบยังคงเป็นไปในทิศทางที่ดี

   ทั้งนี้ ปัจจัยที่ทำให้อาหารสัตว์เลี้ยงมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจาก ประเทศคู่ค้าให้ความเชื่อมั่นอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงที่ผลิตจากประเทศไทย ประกอบกับการเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรค "COVID-19" ทั่วโลก ส่งผลให้อุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงของไทยขยายตัว นับเป็นโอกาสอันดีของประเทศไทยในปีนี้ ที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้ส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงอันดับ 3 ของโลก รองจากเยอรมนีและสหรัฐอเมริกา

   ขณะที่ นายโสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเสริม ว่า กรมปศุสัตว์ โดยสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ มีภารกิจหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง (Pet food) เพื่อการส่งออก การขึ้นทะเบียนรับรองโรงงานผลิตอาหารสัตว์เพื่อการส่งออก ควบคุมคุณภาพมาตรฐานโรงงานให้มีระบบรับรองการปฏิบัติทางการผลิตที่ดี (GMP)และมีระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP) การตรวจสอบกระบวนการผลิต การออกหนังสือรับรองสุขอนามัยสำหรับอาหารสัตว์เลี้ยงสอดคล้องตามข้อกำหนดและระเบียบของประเทศคู่ค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประเทศคู่ค้าโดย ณ ปัจจุบัน (ต.ค. 2564) มีจำนวนโรงงานที่ได้รับขึ้นทะเบียนเพื่อการรับรองโรงงานผลิตอาหารสัตว์เพื่อการส่งออกและมีการผลิตส่งออก รวมทั้งสิ้น 86 แห่ง

ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจรายงานเพิ่มเติมว่า ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า การใช้จ่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ทั้งปี 2564 เติบโต 2.0% หรือมีมูลค่าตลาดประมาณ 2.5 แสนล้านบาท (เทียบกับปีช่วงเดเดียวกันของปีก่อน

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: