ข่าวเด่นวันนี้

:

ต่างชาติยังหอบเงิน 559 ล้านบาทลงทุน เข้ามาลงทุนในไทยต่อเนื่อง

เงินลงทุน

    พาณิขย์ คุยโว ต่างชาติยังเชื่อใจไทย เดือน ก.. 64 อนุญาตประกอบธุรกิจจำนวน 29 ราย เงินลงทุน 559 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจาก ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และ เกาหลีใต้ ดันการจ้างคนไทย 742 ราย พร้อมถ่ายเทคโนโลยีหลากหลายแขนง ขณะที่ 9 เดือนแรก ได้รับอนุญาตแล้ว 161 ราย มูลค่าการลงทุนรวม  9,943 ล้านบาท

 

      ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจรายงานว่า นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจาก นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ว่า เมื่อเดือนก..2564 ที่ผ่านมา ได้อนุญาตให้คนต่างชาติรวม 29 ราย ประกอบธุรกิจในไทย ส่วนใหญ่เป็นคนต่างชาติจากญี่ปุ่น สิงคโปร์ และเกาหลีใต้ นำเงินเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจกว่า 559 ล้านบาท และส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานคนไทยรวม 742 คน  

สำหรับธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาตในเดือนก..2564 ประกอบไปด้วย 1. ธุรกิจบริการให้แก่ลูกค้า จำนวน 13 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนจากญี่ปุ่น ฮ่องกง และสิงคโปร์มีเงินลงทุนทั้งสิ้นจำนวน 114 ล้านบาท 2. ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือ จำนวน 9 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนจากญี่ปุ่น มีเงินลงทุนจำนวน 119 ล้านบาท 3. ธุรกิจนายหน้า ค้าส่งสินค้า จำนวน 4 ราย เป็นนักลงทุนจากญี่ปุ่น สิงคโปร์ ออสเตรเลีย และอิตาลี  มีเงินลงทุนจำนวน 156 ล้านบาท 4. ธุรกิจบริการโดยเป็นคู่สัญญากับเอกชน จำนวน 3 ราย โดยเป็นนักลงทุนจากสิงคโปร์ เกาหลีใต้ และเยอรมัน มีเงินลงทุนจำนวน 170 ล้านบาท 

ลงทุนในไทย

 

 ทั้งนี้ ในเดือนกันยายน 2564 ประเภทธุรกิจที่ได้รับอนุญาตให้ลงทุนในไทยมากที่สุดคือธุรกิจบริการให้แก่ลูกค้าทั่วไป และบริการจองบัตรโดยสาร รถโดยสารประจำทาง รองลงมาคือ ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือ  ตามมาด้วย ธุรกิจนายหน้า ค้าส่งสินค้า และ ธุรกิจบริการโดยเป็นคู่สัญญากับเอกชน

ขณะเดียวกัน ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเป็นวิทยาการซึ่งเป็นองค์ความรู้ในแขนงที่คนไทยยังไม่มีความชำนาญหรือมีความเชี่ยวชาญในระดับที่ไม่สูงมากนัก อาทิ องค์ความรู้เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานและกระบวนการทำงานทางเทคนิคของหน่วยกำจัดกำมะถันออกจากน้ำมันดีเซลโดยไฮโดรเจน องค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการกลั่นน้ำ หรือก๊าซ หรือน้ำมัน เพื่อเปลี่ยนน้ำเสีย หรือก๊าซ หรือน้ำมันดิบให้เป็นน้ำหรือพลังงานสะอาด (The unique innovation and technology of Carrier Gas Attraction) และองค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้งานโปรแกรมเชื่อมต่อระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล และโปรแกรมรวบรวมสถิติในห้องปฏิบัติการเพื่อนำมาวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์การทำงาน เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม จากข้อมูล 9 เดือนแรกในปี 64(เดือน ม..-..) พบว่า มีนักลงทุนต่างชาติได้รับอนุญาตให้เข้ามาประกอบธุรกิจในไทยแล้วจำนวน 161 ราย รวมเงินลงทุนกว่า 9,943 ล้านบาท

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: