ข่าวเด่นวันนี้

:

พาณิชย์สั่งตรึงราคาไก่ 6 เดือน ลดภาระค่าครองชีพ

         ตรึงราคาไก่

      ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจรายงาน กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ สั่งตรึงราคาไก่สดหน้าฟาร์มและไก่สด เป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อช่วยเหลือประชาชน พร้อมเรียกผู้เลี้ยงไก่ไข่หารือร่วมกัน หลังมีการประกาศขึ้นราคา

   นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยถึงสถานการณ์ไข่ไก่และไก่เนื้อ ว่า ขณะนี้กรมการค้าภายในได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการ โดยได้ข้อสรุปคือ จะมีการกำหนดราคาจำหน่ายไก่มีชีวิตหน้าฟาร์ม และราคาจำหน่ายปลีกชิ้นส่วนไก่สด เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 ไปจนถึงเดือนมิถุนายน 2565

   โดยได้ชี้แจงราคาจำหน่ายไก่มีชีวิตและไก่สด ดังนี้

-ไก่มีชีวิตหน้าฟาร์ม จำหน่ายในราคา 33.50 บาทต่อกิโลกรัม
-ไก่สด รวมเครื่องในและไม่รวมเครื่องใน จำหน่ายในราคา 60-65 บาทต่อกิโลกรัม
-น่องติดสะโพก น่อง สะโพก จำหน่ายในราคา 60-65 บาทต่อกิโลกรัม
-เนื้อส่วนอก จำหน่ายในราคา 65-70 บาทต่อกิโลกรัม

   ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขและช่วยเหลือผู้บริโภคในระยะสั้นเท่านั้น ส่วนในระยะยาว กรมการค้าภายในจะหารือกับกรมปศุสัตว์และผู้ประกอบการอีกครั้ง สำหรับการเร่งเพิ่มการผลิตอย่างเร่งด่วน โดยมีมาตรการในการเลี้ยงไก่แบบระยะเวลา 45 วัน

   ส่วนสถานการณ์ราคาไข่ไก่ซึ่งเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกัน ที่มีการประกาศขึ้นราคาไปก่อนหน้านี้นั้น กรมการค้าภายในได้เชิญหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามาหารือ ถึงสถานการณ์และเหตุจำเป็นในการปรับขึ้นราคาไก่ไข่ มีความเหมาะสม สมเหตุสมผลหรือไม่ ซึ่งก็ต้องหารือพิจารณาอย่างรอบควบตามปริมาณและความต้องการที่เกิดขึ้นจริง ก่อนที่จะพิจารณาหามาตรการช่วยเหลือผู้บริโภคต่อไป ซึ่งจะมีมาตรการใดออกมาแก้ไขสถาณการณ์นั้น ต้องรอประชุมหารือก่อน หากมีการปรับขึ้นโดยไม่สมเหตุผล ไม่จำเป็นให้ถือว่ามีการขายค้ากำไรเกินควร และหากพิสูจน์ว่าเป็นความจริง กรมการค้าภายในก็จะนำมาตรการทางกฎหมายดำเนินการต่อไป

   โดยจากการติดตามอละตรวจสอบปริมาณไข่ไก่ ไม่ได้มีภาวะขาดตลาดแต่อย่างใด แต่ก็ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ สมเหตุสมผลในการปรับราคา แต่ราคาที่ปรับขึ้นยังไม่ได้ปรับขึ้นเกินสมควรจากที่กรมติดตามดูแล นอกจากนี้กรมการค้าภายในจะดำเนินการเชิญกลุ่มผู้ผลิตอาหารสัตว์เข้ามาหารือในเร็ว ๆ นี้ด้วย เพราะอาหารสัตว์เป็นปัจจัยและต้นทุนสำคัญในการเลี้ยงไก่ พร้อมให้ความร่วมมือในการเชื่อมโยงอาหารสัตว์ให้กับผู้เลี้ยงรายย่อย เพื่อเป็นการช่วยเหลือและลดต้นทุนบางส่วนให้ผู้เลี้ยงรายย่อยได้ และปัญหาไก่ ไข่ไก่

อย่างไรก็ตามกรมการค้าภายในยังอยู่ในระหว่างพิจารณาทำเรื่องเพื่อของบประมาณกลาง สำหรับดำเนินการเพิ่มจุดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดและสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับประชาชน เพื่อให้เกิดการเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงที่สุด เช่น สถานีบริการน้ำมัน ซึ่งมีกว่า 1,500 จุด

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: