ข่าวเด่นวันนี้

:

ครม.ไฟเขียวเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ คนละ 100-250 บ. นาน 6 เดือน

ครม.อนุมัติเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุ คนละ 100-250 บ. นาน 6 เดือน

     วันที่ 26 เมษายน 2565 ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจรายงานว่า ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.อนุมัติเงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับผู้สูงอายุรายละ 100-250 บาท ต่อเดือน ตามช่วงอายุ เป็นเวลา 6 เดือน ซึ่งจะเริ่มเมษายน – กันยายน ทั้งนี้ จากข้อมูลจะมีผู้ได้รับเงินกว่า 10 ล้านคน รวมวงเงินมากกว่า 8 พันล้านบาท

     “สรุปว่าเดือนนี้ ผู้สูงอายุกว่า 10 ล้านคน จะได้รับเบี้ยยังชีพที่ได้รับเดิมอยู่แล้ว บวกเงินช่วยเหลือพิเศษโอนตรงเข้าบัญชี ตั้งแต่ 700-1,250 บาทต่อเดือน เราให้ความห่วงใยกับผู้สูงอายุที่เราต้องดูเป็นพิเศษในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ผู้สูงอายุจำนวนมากได้รับผลกระทบจากการทำงาน รวมถึงการได้รับเงินจากลูกหลาน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพมากขึ้น” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

     พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดในการดูแลประชาชนทุกกลุ่ม เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ครม.อนุมัติเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุ คนละ 100-250 บ. นาน 6 เดือน

    น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ว่า ครม.อนุมัติหลักการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิสวัสดิการเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2565 เฉลี่ยรายละ 100 - 200 บาท ตามช่วงอายุ จำนวน 10,896,444 ล้านคน วงเงินรวม 8,348.16 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือน เม.ย. – ก.ย.2565

      ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ผู้สูงอายุได้รับผลกระทบทางรายได้คิดเป็นร้อยละ 50.7 ของผู้สูงอายุทั้งหมด และรายได้ของผู้สูงอายุที่มาจากการทำงานมีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ 40 เหลือเพียงร้อยละ 22 (ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ)

     ทั้งนี้ การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้สูงอายุในครั้งนี้ จะจ่ายเพิ่มจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นรายเดือนตามช่วงอายุ เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน – กันยายน 2565 ดังนี้

1.อายุ 60 -69 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600 บาท/เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 100 บาท/เดือน รวมเป็น 700 บาท/เดือน

2.อายุ 70 -79 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 700 บาท/เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 150 บาท/เดือน รวมเป็น 850 บาท/เดือน

3.อายุ 80 -89 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 800 บาท/เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 200 บาท/เดือน รวมเป็น 1,000 บาท/เดือน

4.อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,000 บาท/เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 250 บาท/เดือน รวมเป็น 1,250 บาท/เดือน

     นางสาวรัชดา กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ประชุมมอบหมายกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุต่อไป

     ส่วนกรณีผู้สูงอายุที่ถูกระงับสิทธิ เนื่องจากได้รับสวัสดิการอื่นซ้ำซ้อนจากรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้รับสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ปรับเพิ่มด้วย โดยจะได้รับเมื่อมีการออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับใหม่ ตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: